Søg
Mødedato: 23.11.2021, kl. 15:30
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 23.11.2021, 15:30