Søg

Sagsbehandlingsfrister i Teknik- og Miljøforvaltningen

Her kan du se, hvornår du kan forvente at få svar på en ansøgning eller henvendelse om en myndighedsopgave.

Forvaltningen behandler blandt andet sager, som vedrører affald, byggeri, kirkegårde, lokalplaner, parkering og veje.

Du kan forvente at få svar på din henvendelse senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen. Selve behandlingen af din sag og svar med afgørelsen kan dog tage længere tid. Se nærmere under de enkelte emner:

Oversigt over sagsbehandlingsfrister

Arrangementer

Tilladelserne til arrangementer varierer i kompleksitet og sagsbehandlingstid og har derfor forskellige ansøgningsfrister:

Overblik over ansøgningsfrister og sagsbehandlingstid for arrangementer

Affaldsservice

Du kan vente svar inden for 10 arbejdsdage.

Læs mere om Nem Affaldsservice og kontakt til kommunen

Brug af kemikalier ved bygge- og anlægsarbejde

Den vejledende sagsbehandlingstid for en § 19-tilladelse til brug af kemiske produkter er 4-8 uger, når sagen er fuldt oplyst.

Læs mere om ansøgning om § 19-tilladelse til brug af kemiske produkter

Byggetilladelser

Sagsbehandlingstiden for byggetilladelse kan variere meget afhængig af byggeriets art og omfang.

Læs mere om sagsbehandling af byggesager

Forandringer på veje

Det er ikke muligt at fastsætte sagsbehandlingsfrister for ansøgninger om vejændringer.

Sagsbehandlingstiden afhænger blandt andet af projektets art, størrelse og kompleksitet.

Læs mere om ansøgninger om vejændringer

Lokalplansager

Når vi svarer på jeres ansøgning om en ny lokalplan, giver vi et estimat på, hvor lang tid det vil tage at udarbejde lokalplanen. Det tager typisk 41-64 uger.

Ved de komplekse lokalplaner laver vi en aftale om, hvordan vi tilrettelægger processen for lokalplanen.

Læs om behandling af ansøgninger vedrørende lokalplaner

Miljøvurdering (VVM)

Vejledende sagsbehandlingstid for en screeningsafgørelse er 12 uger.

Vejledende sagsbehandlingstid for en fuld VVM-proces med politiske behandlinger og offentlige høringer er 1 år.

Læs mere om behandling af miljøvurderinger

Miljøgodkendelse til virksomheder

Vejledende sagsbehandlingstid er:

  • 130 dage for bilag 2-virksomheder
  • 200 dage for bilag 1-virksomheder

Sagsbehandlingstiden beregnes, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Læs mere om behandling af ansøgning om miljøgodkendelse

Oppumpning og afledning af vand

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til infiltration og reinfiltration er 8 uger.

Læs mere om ansøgning om infiltration og reinfiltration

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til grundvandssænkning, dræning af grundvand eller tørholdelse af udgravning er 8 uger.

Læs mere om ansøgning om tilladelse til grundvandssænkning, dræning og tørholdelse

Opsætning af reklamer og skilte på bygninger og stilladser

Der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrister for ansøgning om reklamer på bygninger.

Læs mere om sagsbehandling af byggesager

Sagsbehandlingstiden på stilladsreklamer er som udgangspunkt 5 dage, fra vi har modtaget ansøgningen.

Læs mere om ansøgning om reklamer på stilladser

Parkeringstilladelser

De fleste ansøgninger behandles samme dag, men der kan gå op til ca. 2 arbejdsdage, hvis din ansøgning kræver manuel sagsbehandling, fx ved leaset/lejet køretøjer. Indtil du modtager bekræftelsen, skal du købe parkeringstid eller overholde tidsbegrænsningen som normalt.

For ansøgninger om virksomhedsdispensation kan der gå op til 10 arbejdsdage, før vi har behandlet din ansøgning.

Søg om parkeringstilladelse som borger

Søg om parkeringstilladelse som virksomhed

Skilte og vareudstilling

Der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrister, men typisk tager det 4-5 uger at behandle din ansøgning.

Læs om ansøgningsprocessen for skilte og vareudstillinger

Spildevand

Spildevandstilladelse til virksomheder

Du kan forvente svar inden for op til 1 år, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Spildevandstilladelse til vaskehaller og vaskepladser

Du kan forvente svar op til 12 uger, fra vi har modtaget alle oplysninger i sagen.

Tilladelse til midlertidig afledning af spildevand

Sagsbehandlingstid er op til 4 uger.

Læs mere om ansøgninger om spildevandstilladelse

Udledning af spildevand til recipient

Vejledende sagsbehandlingstid for en ansøgning er 12 uger.

Læs mere om ansøgning om udledning af spildevand til recipient

Udeservering og reklameskilte

Der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrister, men typisk tager det 4-5 uger at behandle din ansøgning.

Læs om ansøgningsprocessen for udeservering og reklameskilte