Søg

Sagsbehandlingsfrister i Kultur- og Fritidsforvaltningen

Se, hvornår du kan forvente af få svar fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, herunder Borgerservice.

Hvis vi ikke kan overholde sagsbehandlingstiden, vil du få besked. Det kan fx være, hvis vi har brug for flere oplysninger, før vi kan besvare din henvendelse og afslutte sagen. 

Folkeregisterets sagsbehandlingsfrister

Afmelding af person fra din adresse

Når man flytter, har man pligt til selv at melde flytning. Hvis du kender personen, som stadig har adresse hos dig, kan du derfor bede vedkommende om selv at melde flytning. Flytningen vil normalt ske med det samme.

Hvis du ikke har mulighed for at få personen til at melde flytning selv, kan du bede Folkeregisteret om at fjerne personen fra din adresse. Det tager 6-8 uger.

Afmeld en person fra din adresse

Bestilling af bopælsattest/civilstandsattest

Når du bestiller en bopælsattest/civilstandsattest gennem digital selvbetjening bliver den sendt til din digitale postkasse. Er du ikke tilmeldt Digital Post, modtager du den med almindelig post.

Bestiller du i stedet tid og møder op i Københavns Borgerservice, får du attesten med det samme.

Hvis du skal bruge en attest på en adresse, som du har boet på før 1971, er sagsbehandlingstiden ca. 3 uger.

Bestil en bopælsattest/civilstandsattest

Bestilling af sundhedskort, lægevalg og sygesikringsgruppe-skift

Hvis du ønsker en læge, som ikke tager nye patienter, er sagsbehandlingstiden 2-3 uger.

Hvis din nuværende læge ikke længere ønsker at have dig som patient, er sagsbehandlingstiden 2-3 uger.

Hvis din læge nedlægger eller overdrager sin praksis eller din læge er død, er sagsbehandlingstiden 3 uger.

Hvis du skifter mellem sygesikringsgruppe 1 og 2, og betingelserne for at skifte sygesikringsgruppe er opfyldt, kan skiftet ske fra dag til dag, når du bruger den digitale selvbetjening. Ellers er sagsbehandlingstiden 2-3 uger.

Nyt sundhedskort (gult sygesikringskort) i forbindelse med ny læge, flytning eller at du skifter mellem sygesikringsgruppe 1 og 2:

Du får dit nye sundhedskort (gule sygesikringskort) med posten cirka 2-3 uger efter din flyttedato/dato for ny læge/kommunen har modtaget din betaling.

Bestil nyt sundhedskort
Skift læge
Skift sygesikringsgruppe

Flytning

Når du melder flytning gennem den digitale selvbetjening, er flytningen automatisk registreret i Det Centrale Personregister (CPR), når du har fået din kvittering på, at flytningen er godkendt.

Der kan være tilfælde, hvor din flytning ikke bliver registreret automatisk i CPR, men skal behandles i Folkeregisteret. Det kan fx være, hvis du flytter med dine børn, uden at den anden forælder flytter med. Se sagsbehandlingstiden under 'Flytning af børn'.

Hvis du flytter fra en adresse, men ikke ønsker at blive registreret på en ny adresse endnu, kan du blive registreret i CPR med ukendt adresse. Så skal du bestille tid til Folkeregisteret.

Meld flytning

Flytning af børn

Ved samlivsophør eller skilsmisse, hvor I er enige om, hvor barnet/børnene skal bo, er sagsbehandlingstiden to uger.

Hvis I ikke er enige, er sagsbehandlingstiden minimum otte uger.

Flytning til og længere ophold i udlandet

Når du melder udrejse gennem den digitale selvbetjening, er udrejsen automatisk registreret i Det Centrale Personregister (CPR), når du har fået din kvittering på, at udrejsen er godkendt.

Hvis du derimod sender besked om din udrejse til Folkeregisteret, er sagsbehandlingstiden 2-4 uger.

Hvis Folkeregisteret skal tage stilling til din registrering i CPR, fordi du ikke skal være i udlandet i mere end 6 måneder, er sagsbehandlingstiden også 2-4 uger.

Meld flytning til udlandet

Oplysning om en anden persons adresse

Når du laver en adresseforespørgsel gennem digital selvbetjening eller ved at møde op i Borgerservice, får du svar med det samme, hvis personen ikke har hemmelig adresse.

Har personen hemmelig adresse, er sagsbehandlingstiden 2-3 uger.

Få oplyst en anden persons adresse

Oplysning om, hvem der har adresse i din bolig

Du får attesten udleveret med det samme, når du bestiller tid og møder op i Borgerservice. 

Hvis du ikke kan møde personligt i Københavns Borgerservice er sagsbehandlingstiden 2-3 uger.

Få oplyst, hvem der har adresse i din bolig

Oplysninger om afdøde personer

Du får et kvitteringsbrev eller en e-mail fra Folkeregisteret senest 7 dage, efter vi har modtaget din henvendelse. Her vil det fremgå, at du skal vende tilbage til os inden for 10 dage. Når du er vendt tilbage, kan der gå op til 2 måneder, før du får endeligt svar fra os.

Optagelse på Europa-Parlamentsvalglisten

Sagsbehandlingstiden i Folkeregisteret er 4-6 uger.

Optagelse på folketingsvalglisten

Sagsbehandlingstiden i Folkeregisteret er 4-6 uger. Du får besked, hvis Folkeregisteret er nødt til at sende din ansøgning videre til Valgnævnet, Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten

Refusion af sygesikringsgruppe 2-regninger

Søg om refusion af din regning via Digital Post. Vedhæft en kvittering for betaling, fx kopi af bankudskrift. Pengene bliver sat ind på din NemKonto.

Registrering af udenlandske vielser, skilsmisser, navneændringer og dødsfald

Sagsbehandlingstiden er 2-4 uger.

Tilskud for pensionister til transport til læge, speciallæge og andre behandlere

Sagsbehandlingstiden er 2 uger.

Andre sagsbehandlingsfrister

Ansøgninger om personligt tillæg og helbredstillægskort (borgere over 65 år)

Alle frister nedenfor angiver, hvornår afgørelsen skal være truffet, og ikke hvornår udbetaling sker, medmindre det er anført særskilt.

Sagsbehandlingsfristerne er generelle. Det betyder, at der kan være særlige situationer, hvor den angivne frist ikke kan overholdes. Hvis fristen ikke kan overholdes, giver vi skriftlig besked om, hvornår du kan forvente en afgørelse.

Sagsområdet varetages af Folkepension København. 

Personligt tillæg - 4 uger

Sagsbehandlingsfristen for ansøgning om personligt tillæg (undtagen tandbehandling) er på 4 uger regnet fra den dag, hvor vi modtager ansøgningen, til den dag, hvor afgørelsen skal være truffet. Afgørelsen er bestemmende for, om du er berettiget til at modtage tillæg.

Personligt tillæg til tandbehandling - 8 uger

Sagsbehandlingsfristen for ansøgning om personligt tillæg til tandbehandling er på 8 uger regnet fra den dag, hvor vi modtager ansøgningen, til den dag, hvor afgørelsen skal være truffet. Afgørelsen er bestemmende for, om du er berettiget til at modtage tillæg.

Helbredstillægskort og udvidet helbredstillæg - 3 uger

Sagsbehandlingsfristen for ansøgning om helbredstillægskort samt udvidet helbredstillæg til fodbehandling og briller er på 3 uger regnet fra den dag, hvor vi modtager ansøgningen, til den dag, hvor afgørelsen skal være truffet. Afgørelsen er bestemmende for, om du er berettiget til at modtage helbredstillæg.

Adgang til arkivmateriale

Sagsbehandlingsfristen er 15 dage.

Sagsområdet varetages af Stadsarkivet.

Vielser

Vielsesområdet er præget af sæsonudsving. Forvaltningen orienterer om den aktuelle sagsbehandlingstid her på kk.dk under Ægteskab og vielse.

Sagsområdet varetages af Bryllupskontoret.

Kontakt

Københavns Borgerservice

Nyropsgade 7

Rådhuset

1602 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00