Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Her kan du få overblik over frister for sagsbehandling i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Det vil sige, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning.

Sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses-og integrationsforvaltningen

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering mm.

(Lov om aktiv socialpolitik kapitel 4, 6, 7 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 21)

 • Kontanthjælp, løbende hjælp til forsørgelse, uddannelseshjælp (§§ 23, 25, og § 29) - 3 uger
 • Engangshjælp (§ 25 a) - 3 uger
 • Støtte til høje boligudgifter (§ 34) - 3 uger
 • Revalidering (§ 142) - 4 måneder
 • Revalidering, forlængelse (§ 146) - 2 måneder
 • Særlig støtte under revalidering (§ 147) - 4 uger
 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed (§ 65 og § 67) - 4 måneder
 • Ledighedsydelse (§ 74) - 2 uger
Ressourceforløb og fleksjob

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 19, 20)

Kommunen har pligt til at foretage en helhedsvurdering i forbindelse med tilkendelse af ressourceforløb og fleksjob.

Derfor har du, som borger, ikke krav på, at kommunen alene tager stilling til, om du er berettiget til ressourceforløb eller fleksjob.

Hvis du alligevel ønsker at ansøge, kan kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt din sag er klar til, at den kan behandles med henblik på ressourceforløb eller som en sag om fleksjob.

Du kan forvente, at kommunen træffer afgørelse om dette inden for fire uger.

Beskæftigelsestilbud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige, løntilskud til førtidspensionister mm.

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Løntilskud (kap. 12)

 • Løntilskud til førtidspensionister, ”skånejob” (kap. 12) - 4 uger
 • Løntilskud (kap. 12) - 4 uger
 • Løntilskud – Tilskud til arbejdsgiver (kap. 12) - 10 dage
 • Løntilskud til førtidspensionister ”skånejob” – Tilskud til arbejdsgiver (kap. 12) - 10 dage

​Voksenlærling (kap. 23)

 • Voksenlærlinge (§§ 155-157)”  - 4 uger
 • Voksenlærling – Tilskud til arbejdsgiver (§§ 158-159) - 10 dage

Andre beskæftigelsestilbud

 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning (§ 17, stk. 2) - 2 uger
 • Afgørelse om tilbud af vejledning og opkvalificering (kap. 14) - 3 uger
 • Virksomhedspraktik (kap. 11) - 3 uger
 • Ledighedsydelsesmodtager, 6 ugers jobrettet uddannelse (§ 48) - 2 uger
 • Kontant støtte til arbejdsredskaber m.v. ved fleksjob (§ 179) - 4 uger
 • Fleksjobbevis (§ 117, stk. 3) - 2 uger
 • Økonomisk tilskud (fleksjob) til selvstændige erhvervsdrivende (§ 126) - 3 måneder
 • Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v. (§§ 178-179) - 4 uger
 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud (§ 175) - 2 uger
 • Jobrotation (§§ 149-152) - 4 uger
 • Tilskud til opkvalificering m.v. ved ansættelse uden løntilskud (§§ 99-100) - 4 uger
 • Opkvalificering ved afskedigelse – forsikrede ledige (§§ 102-103) - 4 uger
 • Rekruttering og generel erhvervsservice (kap. 3 og 4) - 3 dage
Seniorjob (Lov om seniorjob)

Seniorjob til forsikrede ledige - 2 måneder

Fleksydelse (Lov om fleksydelse)
 • Fleksydelse, når ansøgning indgives i forbindelse med overgang til fleksydelse fra 60 års alderen - 3 uger
 • Fleksydelse, når ansøgning om fleksydelse indgives efter det fyldte 60. år - 3 måneder

 

Personlig assistance (Lov om kompensation til handicappede i erhverv)

 

Personlig assistance (kapitel 3) - 4 uger

Sygedagpenge (Lov om sygedagpenge, kapitel 4,19 og 21)
 • Dagpenge (§ 6, stk. 1, 1. pkt.) - 2 uger
 • Refusion til arbejdsgiver (§ 54, stk. 1) - 2 uger
 • Dækning til arbejdsgiver ved kronisk lidelse (§ 56-aftaler) (§ 56) - 8 uger

kontakt Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

Københavns Borgerservice

Bernstorffsgade 17

1577 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00