Søg

Sagsbehandlingsfrister i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Her kan du få overblik over, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning.

Nedenfor kan du se sagsbehandlingstiderne, og hvornår du kan for vente, at indsatsen sættes i gang.

Sagsbehandlingstiden kan variere, alt efter hvilket tilbud du søger om at få. Tidsfristerne for, hvornår du modtager en afgørelse, er vejledende.

Der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger. Ved akut behov for personlig eller praktisk hjælp vil hjælpen blive sat i gang med det samme.

Sagsbehandslingsfrister

Afløsning af pårørende i hjemmet

Lovgivning

Serviceloven §84.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Sættes i gang med det samme.

Aktivitetstilbud

Lovgivning

Serviceloven §§79, 86 og 104.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Straks efter modtaget afgørelse.

Bevilling af sygeplejeartikler til døende mv.

Lovgivning

Serviceloven §122.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Hurtigst muligt

Flextrafik og handicapkørsel

Lovgivning

Lov om trafikselskaber §11 og serviceloven §117.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Straks efter modtaget afgørelse. Du vil blive kontaktet af Movia.

Genoptræning

Genoptræning

Lovgivning

Serviceloven §86.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Inden for to uger.

 

Genoptræning i forbindelse med udskrivelse fra hospital

Lovgivning

Sundhedsloven §140.

Opstart af indsats

Inden for 7 kalenderdage. Henvisning sker via hospitalet.

Hjemmepleje (praktisk hjælp, personlig pleje og madservice)

Praktisk hjælp

Lovgivning

Serviceloven §83.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage. Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Inden for 1-2 uger. 

 

Personlig pleje og madservice

Lovgivning

Serviceloven §83. 

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage. Ved akut behov sættes hjælpen i gang med det samme.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Inden for 1 uge.

Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Tekniske og personlige hjælpemidler

Lovgivning

Serviceloven §112.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 20 hverdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan det tage længere tid.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Det afhænger af, hvad du søger om, men oftest vil du få hjælpemidlet inden for få dage.

Bemærkninger

Hjælpemidler, der kræver særlig tilpasning eller levering, kan have en længere leveringstid.

 

Forbrugsgoder

Lovgivning

Serviceloven §113.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 20 hverdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan det tage længere tid.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Det afhænger af, hvad du søger om.

 

Boligindretning

Lovgivning

Serviceloven §116.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 20 hverdage. Hvis der er behov for yderligere oplysninger, kan det tage længere tid.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Afhænger af, hvad der skal ændres.

Midlertidigt ophold/akutplejeophold

Midlertidigt ophold

Lovgivning

Serviceloven § 84 stk 2

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage. Ved akut behov behandles ansøgning med det samme.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Hurtigst muligt.

 

Akutplejeenhed

Lovgivning

Sundhedsloven § 138

Tidsfrist for afgørelse

Hurtigst muligt.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Hurtigst muligt.

Omsorgstandpleje

Lovgivning

Sundhedsloven §131.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Du er omfattet af Omsorgstandplejen fra den førstkommende måned straks efter modtaget afgørelse.

Pasning af nærtstående eller døende

Pasning af nærtstående

Lovgivning

Serviceloven §118.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Straks efter modtaget afgørelse.

Bemærkninger

Ordningen gives fra ansøgningstidspunktet eller det tidspunkt derefter, hvor forudsætningen for ordningen er opfyldt.

 

Pasning af døende

Lovgivning

Serviceloven §119.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 3 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Straks efter modtaget afgørelse.

Bemærkninger

Ordningen tilbydes fra ansøgningstidspunktet eller det tidspunkt derefter, hvor forudsætningen for ordningen er opfyldt.

Plejebolig og ældrebolig

Plejebolig

Lovgivning

Serviceloven §192/ Almenboligloven §54.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage. 

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Bliver du godkendt, kommer du på venteliste.

Bemærkninger

Ved akut behov behandles sagen med det samme.

 

Ældrebolig

Lovgivning

Almenboligloven §54

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage. 

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Bliver du godkendt, kommer du på venteliste.

Bemærkninger

Ved akut behov behandles sagen med det samme.

Sygepleje

Lovgivning

Sundhedsloven §138.

Opstart af indsats

Opstart efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.

Sygepleje ifm. pasning af døende

Lovgivning

Sundhedsloven §138.

Opstart af indsats

Opstart efter behov. Ved akut behov opstartes indsats straks.

Udrednings- og rehabiliteringsforløb

Lovgivning

Serviceloven §83a

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage

Opstart af indsats/ iværksættelse af indsats efter afgørelse

Du vil inden for to hverdage blive kontaktet af en medarbejder, og I vil planlægge opstart af forløbet.

Vedligeholdende træning

Lovgivning

Serviceloven §86.

Tidsfrist for afgørelse

Inden for 10 hverdage.

Opstart af indsats/iværksættelse af indsats efter afgørelse

Opstart, når borger er parat.

Bemærkninger

Gives som en integreret del af et aktivitetstilbud på aktivitetscentrene.

Kontakt

Københavns Borgerservice

Nyropsgade 7

1602 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00