Søg

Sagsbehandlingsfrister i Økonomiforvaltningen

Her kan du få overblik over, hvilke sager vi behandler, og hvornår du kan forvente af få svar på din henvendelse.

Økonomiforvaltningen følger de generelle bestemmelser i offentlighedsloven og forvaltningsloven. Borgerrepræsentationen har den 1. juni 2006 besluttet, at hvis en borger henvender sig skriftligt til Københavns Kommune, skal borgeren have en skriftlig tilbagemelding inden for 10 arbejdsdage.

Tilbagemeldingsgarantien på 10 arbejdsdage gælder også ved henvendelser vedrørende betaling af gæld til kommunen, lån til beboerindskud, lån til betaling af ejendomsskatter og skriftlig ejendomsattester.

I Økonomiforvaltningen står vi for den overordnede koordinering af kommunens anliggender og er bl.a. ansvarlige for:

  • Københavns Kommunes finansielle styring, budget og regnskab
  • Strategisk erhvervsudvikling og vækst
  • HR, løn- og personaleforhold
  • Administration af kommunens faste ejendomme
  • Henvendelser vedr. gæld til kommunen
  • Henvendelser vedr. Lån til beboerindskud
  • Lån til betaling af ejendomsskatter
  • It-drift, forsikring og indkøb
  • Overordnet byudvikling
  • Internationale relationer

Læs mere om tilbagemeldingsgarantien

Kontakt

Københavns Borgerservice

Nyropsgade 7

1602 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00