Søg

Sagbehandlingsfrister i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Her kan du få overblik over frister for sagsbehandling i Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen. Det vil sige, hvornår du kan forvente af få svar på en ansøgning.

Sagsbehandlingsfrister i Beskæftigelses-og integrationsforvaltningen

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering mm.

(Lov om aktiv socialpolitik kapitel 4, 6, 7 )

 • Kontanthjælp, løbende hjælp til forsørgelse, uddannelseshjælp (§§ 23, 25, og § 29) - 3 uger
 • Engangshjælp (§ 25 a) - 3 uger
 • Støtte til høje boligudgifter (§ 34) - 3 uger
 • Revalidering (§ 46) - 4 måneder
 • Revalidering, forlængelse (§ 56) - 2 måneder
 • Særlig støtte under revalidering (§ 63) - 4 uger
 • Støtte til etablering af selvstændig virksomhed (§ 65 og § 67) - 4 måneder
 • Ledighedsydelse (§ 74) - 2 uger
Beskæftigelsestilbud til forsikrede og ikke-forsikrede ledige, løntilskud til førtidspensionister mm.

(Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)

Løntilskud (kap. 12)

 • Løntilskud til førtidspensionister, ”skånejob” (kap. 12) - 4 uger
 • Løntilskud (kap. 12) - 4 uger
 • Løntilskud – Tilskud til arbejdsgiver (kap. 12) - 10 dage
 • Løntilskud til førtidspensionister ”skånejob” – Tilskud til arbejdsgiver (kap. 12) - 10 dage

​Voksenlærling (kap. 23)

 • Voksenlærlinge (§§ 155-157)”  - 4 uger
 • Voksenlærling – Tilskud til arbejdsgiver (§§ 158-159) - 10 dage

Andre beskæftigelsestilbud

 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med jobsøgning (§ 17, stk. 2) - 2 uger
 • Afgørelse om tilbud af vejledning og opkvalificering (kap. 14) - 3 uger
 • Virksomhedspraktik (kap. 11) - 3 uger
 • Ledighedsydelsesmodtager, 6 ugers jobrettet uddannelse (§ 48) - 2 uger
 • Kontant støtte til arbejdsredskaber m.v. ved fleksjob (§ 179) - 4 uger
 • Fleksjobbevis (§ 117, stk. 3) - 2 uger
 • Økonomisk tilskud (fleksjob) til selvstændige erhvervsdrivende (§ 126) - 3 måneder
 • Støtte til hjælpemidler, arbejdsredskaber m.v. (§§ 178-179) - 4 uger
 • Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud (§ 175) - 2 uger
 • Jobrotation (§§ 149-152) - 4 uger
 • Tilskud til opkvalificering m.v. ved ansættelse uden løntilskud (§§ 99-100) - 4 uger
 • Opkvalificering ved afskedigelse – forsikrede ledige (§§ 102-103) - 4 uger
 • Rekruttering og generel erhvervsservice (kap. 3 og 4) - 3 dage
Seniorjob (Lov om seniorjob)

Seniorjob til forsikrede ledige - 2 måneder

Fleksydelse (Lov om fleksydelse)
 • Fleksydelse, når ansøgning indgives i forbindelse med overgang til fleksydelse fra 60 års alderen - 3 uger
 • Fleksydelse, når ansøgning om fleksydelse indgives efter det fyldte 60. år - 3 måneder

 

Personlig assistance (Lov om kompensation til handicappede i erhverv)

 

Personlig assistance (kapitel 3) - 4 uger

Sygedagpenge (Lov om sygedagpenge, kapitel 4,19 og 21)
 • Dagpenge (§ 6, stk. 1, 1. pkt.) - 2 uger
 • Refusion til arbejdsgiver (§ 54, stk. 1) - 2 uger
 • Dækning til arbejdsgiver ved kronisk lidelse (§ 56-aftaler) (§ 56) - 8 uger

kontakt Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

Københavns Borgerservice

Bernstorffsgade 17

1577 København V

Telefontider

Mandag

08:00 - 17:00

Tirsdag

08:00 - 17:00

Onsdag

08:00 - 17:00

Torsdag

08:00 - 17:00

Fredag

08:00 - 17:00