Søg
Mødedato: 10.05.2022, kl. 14:15
Mødested: Temamøde afvikles i Magistratsalen, 2. sal, efterfølgende ØU-møde afvikles i Udvalgsværelse F, 2. sal

Referat for Økonomiudvalget møde d. 10.05.2022, 14:15