Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Uddannelseslegater og legat til sygdomsforskning

Du kan her søge om støtte til alle videregående, kompetencegivende uddannelser (se pkt. 1) og støtte til sygdomsforskning (se pkt. 2)

1. Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B (sygdomsforskning)

Du kan søge Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B om støtte til den videnskabelige sygdomsforskning, særligt kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.

Ansøgning skal være indsendt senest den 1. april 2022, kl. 12.00.

Ansøgningen må max. fylde to sider (fontstørrelse 12) og sendes digitalt i ét samlet dokument med CV og publikationsliste.

Ansøgningen mærkes "Ansøgning om fondsmidler fra Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, 2022".

Ansøgningen vil blive behandlet fortroligt.

Det er valgfrit, om ansøgningen skrives på dansk eller engelsk.

Hent ansøgningsskema nedenfor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan sende ansøgningen digitalt, med almindelig post eller aflevere den i Københavns Borgerservice.

2. Københavns Kommunes uddannelseslegater

Københavns Kommunes uddannelseslegater kan næste gang søges i perioden fra den 1. februar - 31. marts 2023.

Legaterne uddeles i slutningen af maj måned 2023.

Du kan hente i ansøgningsperioden hente det fælles ansøgningsskema nedenfor.

 

Uddannelseslegater

Georg og Emilie Petersens legatfond

Fundatsformål

  1. Trængende unge mennesker under uddannelse, og
  2. Støtte til ferie- og svagbørnskolonier, institutioner og lignende for børn og unge.

Kan søges af

  1. Københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune de seneste 3 år, og
  2. Københavnske institutioner, foreninger m.v.

Ansøgninger

  1. Ansøgningsperioden er 1. februar - 31. marts.                      Fælles ansøgningsskema kan downloades, se nedenfor under Dokumenter
  2. Kan søges hele året. Intet ansøgningsskema.

Postadresse og yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Byudvikling
Rådhuset
1550 København V

Københavns Kommunes legat for uddannelse, etablering mv.

Fundatsformål

Støtte til uddannelse og etablering til personer med bopæl i Københavns Kommune.

Kan søges af

Til studier og etablering for københavnske studerende, som har boet i Københavns Kommune uafbrudt de seneste 3 år. 

Ansøgninger

Ansøgningsperioden er stadig 1. februar - 31. marts.
Fælles ansøgningsskema kan downloades, se nedenfor under Dokumenter.

Postadresse og yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Byudvikling
Rådhuset
1550 København V

Københavns Kommunes opfostringshus- og uddannelseslegat

Fundatsformål

Opmuntring og støtte for eleverne ved Det kgl. Opfostringshus.
Såfremt Det kgl. Opfostringshus som institution for børn og unge er ophørt med at bestå, kan støtte også ydes til elever på andre tilsvarende institutioner.

Støtte skal fortrinsvis anvendes til formål, hvortil der ikke ydes støtte af det offentlige.

Kan søges af

Det kgl. Opfostringshus til eleverne. Såfremt Det kgl. Opfostringshus er ophørt med at bestå, kan andre tilsvarende institutioner også søge støtte.

Ansøgninger

Evt. yderligere information:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat & Byudvikling
Rådhuset
1550 København V

Kuratelet for "De forenede Kirkeskoler" og Københavns Drengekor

Fundatsformål

6/7 til driften af Københavns Drengekor, og 1/7 til fordel for elever i Sangskolen Sankt Annæ Gymnasium eller som beklædnings- og rejseudgifter vedr. både Københavns Drengekor og Sankt Annæ Gymnasiums Pigekor. 

Kan ikke søges gennem Københavns Kommune.

Ansøgninger

Henvendelse til Sankt Annæ Gymnasium, sanginspektøren, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby.

Sankt Annæ Pigekors Legatfond

Fundatsformål

Til foreningen Sankt Annæ Pigekor som tilskud til korets drift. 

Kan ikke søges gennem Københavns Kommune

Ansøgninger

Eventuel henvendelse til Sankt Annæ Gymnasium, sanginspektøren, Sjælør Boulevard 135, 2500 Valby

Direktør Michael Hermann Nielsens Mindelegat, afd. B (sygdomsforskning)

Fundatsformål

Du kan søge Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, afd. B om støtte til den videnskabelige sygdomsforskning, særligt kræft-, tuberkulose- og gigtforskning.

Ansøgning

Ansøgning skal være indsendt senest den 1. april 2022, kl. 12.00.

Ansøgningen må max. fylde to sider (fontstørrelse 12) og sendes elektronisk (med sikker mail) i ét samlet dokument med CV og publikationsliste.
Ansøgningen mærkes "Ansøgning om fondsmidler fra Direktør Michael Hermann Nielsens mindelegat, 2022".
Ansøgningen vil blive behandlet fortroligt.
Det er valgfrit, om ansøgningen skrives på dansk eller engelsk.

Hent ansøgningsskema nedenfor under Dokumenter.

Du kan sende din ansøgning på flere måder:

Almindelig post til:
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Sekretariat og Byudvikling
Rådhuset
1550  København V

eller aflevere den i Københavns Borgerservice 

eller maile den til legat@kk.dk

Uddannelseslegater

Rådhuspladsen 1

1550 København V