Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Den boligsociale anvisning

Er du borger i Københavns kommune, har du et akut boligbehov og opfylder du de boligsociale kriterier? Så kan der være en mulighed for, at du kan få anvist en bolig igennem Københavns Kommune.

For at få anvist en bolig i København skal du have folkeregisteradresse i Københavns Kommune og have et akut boligsocialt behov, som du ikke selv kan løse. Derudover skal du kunne bo i en almindelig bolig, eventuelt med støtte fra kommunen.

Akut boligsocialt behov betyder, at man både har et akut boligproblem og har sociale problemer, som afhjælpes helt eller delvist ved anvisning af en bolig.

For at få anvist en bolig skal dit boligproblem være opstået under ophold i København, og ikke fordi du er flyttet til København uden udsigt til en varig bolig, eller blot fordi du ønsker at flytte til København.

Du opfylder som udgangspunkt ikke kriterierne, hvis den problemstilling du har ALENE er en akut boligproblematik, f.eks.

  • Har været udrejst af Danmark, kommet tilbage igen og står uden bolig
  • Har en lejlighed, der er for lille til familiens størrelse
  • Skal flytte hjemmefra eller fraflytte studiebolig eller fremleje
  • Er boligløs på grund af skilsmisse eller samlivsophør
  • Hvis der sker en familieforøgelse i forbindelse med giftermål og/eller at du får flere børn 

Kommunen afgør ud fra en individuel og konkret vurdering, hvem der opfylder de boligsociale kriterier.

Kontakt

Bolig- og Beskæftigelsesenheden

Svanevej 12

2400 København NV

Åben modtagelse

Svanevej 12
2400 København NV
Telefon: 33 17 44 01 / 33 17 44 02

Åbnings- og telefontid:

Mandag – fredag: 10-13
Personlig henvendelse på andre tidspunkter kan ske efter aftale

Personlig henvendelse efter aftale

Spaniensgade 25
2300 København S
Telefon: 33 17 23 59 / 33 17 23 39