Søg

Beskæftigelse og integration

Vil du hjælpe ledige i job og styrke integrationen i København?
Foto af menneskemylder på Strøget

Med et job i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) er du med til at hjælpe ledige eller sygemeldte borgere i job eller uddannelse, rådgive og betjene københavnske virksomheder og styrke integrationen i København.

De fleste medarbejdere har direkte kontakt med enten borgere eller virksomheder og arbejder i Jobcenter København, Københavns Erhvervshus eller Ydelsesservice.

På integrationsområdet har BIF en koordinerende rolle, og arbejdet med at forbedre integrationen sker i tæt samarbejde med de seks andre forvaltninger, som har ansvar for integrationsindsatsen på deres egne fagområder.

Vores arbejdsplads

Job i Jobcenter København

Som medarbejder i vores jobcenter vil du hjælpe ledige med at finde vej til arbejde eller uddannelse. Det kan ske ved, at du henviser den ledige til jobcentrets forskellige tilbud, fx danskundervisning, løntilskud, jobrotation osv.

Jobcentret tilbyder også forskellige længerevarende jobforløb, som på sigt skal gøre ledige med forskellige typer af udfordringer i stand til at varetage et job eller en uddannelse. Her er vi med til at afdække borgerens kompetencer, potentiale, ønsker og barrierer i forhold til at komme i job/få en uddannelse.

Forskellige målgrupper

Jobcenter København er specialiseret i forskellige målgrupper. Alle medarbejdere bliver tilknyttet en af afdelingerne, som har en specifik målgruppe:

  • Vi hjælper ledige under 30 år i uddannelse og job
  • Vi hjælper ledige over 30 år i job
  • Vi hjælper ledige akademikere i job
  • Vi hjælper ledige, der ikke umiddelbart er klar til at varetage et job, da de ofte har andre problemer end ledighed
  • Vi hjælper sygemeldte med at fastholde deres job
  • Vi hjælper borgere med at blive afklaret i forhold til fleksjob, førtidspension og ressourceforløb
Job i Ydelsesservice

Som medarbejder i Ydelsesservice arbejder du med udbetaling af bl.a. kontanthjælp, sygedagpenge, fleksydelse, ledighedsydelse, delpension og lignende tilskudsordninger.

Du vil også få til opgave at lave vurderinger af, om ydelserne skal betales tilbage, og om Københavns Kommune skal lave reduktioner i kontanthjælpsudbetalingerne (sanktioner).

Job i Centralforvaltningen

Som medarbejder i Centralforvaltningen kan du arbejde med alt fra økonomi, digitalisering, kommunikation, personale, integration, beskæftigelse, politikerbetjening, presse og politik.

Du får ikke direkte borgerkontakt. Vi tager os primært af de tværgående opgaver, som er rettet mod beskæftigelses- og integrationsområdet. Det kan fx være udformningen af en ny integrationspolitik, udtænke strategier og visioner for, hvordan vi skal arbejde i forvaltningen. Det kan også være betjening af det politiske udvalg.

Kontorerne igangsætter, implementerer og understøtter projekter og processer i forvaltningens decentrale enheder (herunder bl.a. jobcentrene, Ydelsesservice og beskæftigelsescentrene).

Job i Københavns Erhvervhus

Københavns Erhvervshus primære opgave er hjælpe virksomhederne med at få den arbejdskraft, de har brug for.

Som virksomhedskonsulent i erhvervshuset vil din opgave fx være at servicere og rådgive virksomhederne og sørge for at lave det rette match mellem de ledige kandidater og virksomhederne. 

 

Fokus på trivsel 

I Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ønsker vi at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejdernes trivsel er i fokus. 

God trivsel for os er at give medarbejderne indflydelse på deres eget arbejde og de betingelser, arbejdet foregår under. Hertil kommer forudsigelighed, social støtte fra leder og kolleger, mening i arbejdet, anerkendelse samt passende klare krav.

Vi gennemfører trivselsundersøgelser for at målrette personalepolitiske indsatser og afdække, hvilke behov der er afgørende for trivslen. Undersøgelserne gør det muligt at følge med i, om medarbejderne trives og sætte ind med initiativer, der øger trivslen.

En sund og familievenlig arbejdsplads

For at fremme en sund arbejdsplads tilbyder vi adgang til motion, massage/fysioterapi og sund mad.

Vi lægger vægt på at skabe plads til at forene hensynet mellem arbejds- og privatliv og har bl.a. fleksordning.

Kompetenceudvikling

Vi lægger vægt på, at både arbejdspladsen og den enkelte medarbejder hele tiden udvikler sig. Som nyansat medarbejder får du en grundig introduktion. Hvis du skal arbejde i jobcentret eller erhvervshuset vil du i den første del af din ansættelse deltage i to kompetencegivende moduler (BIF-uddannelsen), som klæder dig på til opgaven. Du vil desuden få tilrettelagt en kompetenceudviklingsplan for de første 1-2 år.    

Vi har fokus på din løbende kompetenceudvikling. Hvis din ansættelse er længere end 3 måneder, vil du desuden hvert år blive tilbudt MUS, hvor du sammen med din nærmest leder skal tale om din trivsel, dine arbejdsopgaver og kompetenceudvikling. Der vil til MUS-samtalen blive udarbejdet en udviklingsplan til dig. 

Se ledige stillinger i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1577 København V