Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Klag over ulovligt byggeri

Find ud af hvordan du anmelder ulovligt byggeri og hvordan vi behandler din anmeldelse.

Du kan klage over ulovligt byggeri

Københavns Kommune er tilsynsmyndighed på bygge- og planlovgivningen, og vi kan derfor kun hjælpe dig, hvis du vil anmelde en sag, der drejer sig om:

 • Byggeri uden byggetilladelse
 • Byggeri med væsentligt manglende vedligeholdelse eller personfarlige forhold
 • Byggeri der ikke opfylder den udstedte byggetilladelse
 • Byggeri der er i strid med lokalplanen for et område, og hvor der ikke er givet dispensation
 • Byggeri der bruges til noget andet, end det der er givet tilladelse til
 • Byggeri der er taget i brug uden tilladelse

Se hvad vi har givet tilladelse til i vores byggesagsarkiv

Hvis du har mistanke om, at et byggeri er ulovligt, kan du først undersøge, hvad vi har givet tilladelse og dispensation til, ved at søge byggesagen frem.

Find byggetilladelser i vores byggesagsarkiv

Sådan anmelder du ulovligt byggeri

Hvis du har undersøgt, hvad vi har givet tilladelse til, og du stadig mener, at byggeriet er ulovligt, kan du sende en anmeldelse til os.

Du kan vedhæfte billeder og filer fx JPEG, PDF, Word.

Du er ikke anonym, når du anmelder byggeri

Hvis en anden borger søger aktindsigt i anmeldelsessagen, vil dine kontaktinformationer være frit tilgængelige.

Vi screener og behandler din anmeldelse

Du får et kvitteringsbrev, når vi har modtaget din anmeldelse. Du er ikke nødvendigvis part i sagen, selvom du har anmeldt byggeriet. Du kan derfor ikke forvente at høre yderligere fra os.

Vi behandler anmeldelser i den rækkefølge, vi modtager dem. Da vi modtager mange anmeldelser, tager det ca. 3 måneder, før en ny anmeldelse bliver gransket. Vi screener dog anmeldelserne, når vi modtager dem. Her vurderer vi, om anmeldelsen vedrører meget graverende og personfarlige forhold, som skal prioriteres. Når vi behandler en anmeldelsessag, vil vi vurdere om byggeriet er lovligt eller ulovligt.

 1. Er byggeriet lovligt
  Hvis vi vurderer, at byggeriet er lovligt, eller at vi på anden vis ikke kan konstatere nogen ulovligheder, så afslutter vi anmeldelsessagen.

 2. Er byggeriet ulovligt
  Hvis vi vurderer, at byggeriet er ulovligt, så går vi i dialog med ejendommens ejer for at få forholdet lovliggjort. Ulovligt byggeri kan lovliggøres enten ved fysisk lovliggørelse (fx fjernelse), retlig lovliggørelse (ved tilladelse eller dispensation til opretholdelse af byggeriet) eller en kombination af de to.

Hvis vi overvejer at give tilladelse til at bibeholde byggeriet

Hvis vi overvejer at give tilladelse til at bibeholde byggeriet, og vi samtidig vurderer, at du bliver berørt af vores afgørelse i et sådant omfang, at du bliver part i sagen, så kontakter vi dig. I så fald vil du få mulighed for at komme med dine bemærkninger til sagen, inden vi træffer afgørelse.

Område for bygninger

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00