Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Trin 2: Byggetilladelse til husbåd

Før du går i gang med dit byggearbejde, skal du søge byggetilladelse hos kommunen.

Trin 2: Når du laver din byggeansøgning

Du skal søge om byggetilladelse i den nationale ansøgningsportal Byg og Miljø. Det er vigtigt, at du vedlægger det materiale, vi har beskrevet her på siden. Ellers risikerer du, at ansøgningen bliver afvist.

Vi anbefaler, at du kontakter en rådgiver

Det er komplekst at søge byggetilladelse og færdigmelde sit byggeri. Vi anbefaler derfor, at du kontakter en byggerådgiver.

Sådan kan en privat rådgiver hjælpe dig med dit byggeri

Vælg den rigtige ansøgningstype

Du skal vælge ansøgningstype i Byg og Miljø fx:

 • Enfamiliehus hvis husbåden bruges som bolig, eller
 • Erhvervsbyggeri hvis husbåden skal indrettes som fx café eller kontor

Vedhæft underskrevet fuldmagt

Når du søger om byggetilladelse til en husbåd skal du indhente fuldmagt fra:

 • Administrator af vandarealet
 • Ejer af kajstrækningen og evt. bolværksejer, hvis det ikke er samme ejer
 • Ejer af husbåden, hvis ansøger ikke er ejer

Sådan udfylder du en fuldmagt

Beskriv, hvad du søger tilladelse til

Du skal beskrive husbåden og den ansøge anvendelse, og vedlægge følgende dokumentation:

 • Dokumentation til identifikation af båden og dens placering, fx adgangsadresse
 • Dokumentation for, at husbådens flydekonstruktion er godkendt af Søfartsstyrelsen
 • Dokumentation for håndtering af dagrenovation, spildevand og vandtilslutning
 • Tegningsmateriale til vurdering af husbåden og omgivelserne: opstalter, plantegninger og situationsplan
 • Oplysninger til registrering af husbåden i BBR
 • Evt. tilbud på byggeskadeforsikring, hvis husbåden nyindrettes til bolig
 • Evt. dispensationsansøgning fra lokalplan
 • Evt. dispensationsansøgning fra de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet, som ikke kan opfyldes (er typisk relevant for både, som er konverteret til bygningsmæssig benyttelse)
 • Evt. dispensation fra Fredningsnævnet, hvis havneområdet er fredet.

Indplacer dit byggeri i en brandklasse og konstruktionsklasse

Husbåd til bolig (enfamilieshus)
Hvis husbåden har brandsikre fortøjninger i form af stålwires, og der holdes en afstand på min. 5 meter til andre husbåde, eller at husbådene er grupperet i grupper af op til 600 m² med indbyrdes afstand mellem grupperne på min. 5 meter, kan husbåden typisk indplaceres i konstruktionsklasse 1 og brandklasse 1.

Husbåd til erhverv (café, hotel, kontor mv.)
Husbåde til erhverv vil typisk skulle indplaceres i en højere konstruktions- og brandklasse og dermed kræve tilknytning af certificeret statiker og brandrådgiver.

Sådan indplacerer du dit byggeri i en brandklasse

Sådan indplacerer du dit byggeri i en konstruktionsklasse

Udfyld erklæring om tekniske forhold i byggeriet

Du skal vælge, hvilke tekniske kapitler i bygningsreglementet, der stiller krav til din husbåd. Når byggeriet er færdigt, skal du dokumentere, at byggeriet overholder kravene.

Under "Eksempler på væsentlige tekniske kapitler" kan du se hvilke kapitler der ofte er relevante, når du søger byggetilladelse til en husbåd.

Eksempler på væsentlige tekniske kapitler

Væsentlige tekniske kapitler for husbåde
 • Kapitel 2 om adgangsforhold
 • Kapitel 3 om affaldssystemer
 • Kapitel 4 om afløb
 • Kapitel 5 om brand
 • Kapitel 7 om byggepladsen og udførelsen af byggearbejder
 • Kapitel 9 om bygningers indretning
 • Kapitel 11 om energiforbrug
 • Kapitel 13 om forureninger
 • Kapitel 14 om fugt og vådrum
 • Kapitel 17 om lydforhold
 • Kapitel 18 om lys og udsyn
 • Kapitel 19 om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg
 • Kapitel 21 om vand
 • Kapitel 22 om ventilation

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00