Søg

Erhvervet hjerneskade

Neurorehabilitering - Kbh tilbyder rehabilitering og genoptræning til københavnere med erhvervet hjerneskade.

Neurorehabilitering - Kbh tilbyder rehabilitering og genoptræning til københavnere med erhvervet hjerneskade.

Sammen med dig og evt. dine pårørende vil personalet planlægge dit rehabiliteringsfor-løb efter dine behov.

Det kan fx bestå af:

  • Et midlertidigt døgnophold, hvis du i en periode har behov for ekstra pleje og omsorg, der ikke kan varetages af hjemmeplejen eller med hjælpeforanstaltninger i dit hjem.
  • Et ambulant genoptræningsforløb, hvor du bor hjemme, mens du genoptræner.

Efter et midlertidigt døgnophold vil du også kunne fortsætte en del af din rehabilitering derhjemme sammen med personale fra centeret eller ved et ambulant genoptræningsforløb på centeret.

Praktiske oplysninger

Sted

Tilbuddet finder sted hos Neurorehabilitering - Kbh.

Henvisning

Du bliver kontaktet af en hjerneskadekoordinator eller udskrivningskoordinator fra kommunen, når du bliver udskrevet fra hospitalet.

Transport

Du kan blive tilbudt kørsel, hvis du ikke selv kan transportere dig. Tal med Neurorehabilitering – Kbh om det.

Sagsbehandlingsfrister

Lovgivning: Serviceloven §83a
Tidsfrist for afgørelse: Inden for 10 hverdage
Iværksættelse af indsats efter afgørelse: Du vil inden for to hverdage blive kontaktet af en medarbejder, og i vil planlægge opstart af forløbet. 
Læs mere om sagsbehandling i Københavns Kommune

Kontakt

Hjerneskadekoordinationen

Sjællandsgade 40

2200 København N

Telefontider

Mandag

09:00 - 13:00

Tirsdag

09:00 - 13:00

Onsdag

09:00 - 13:00

Torsdag

09:00 - 13:00

Fredag

09:00 - 13:00