Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Søg om regulering af vandløb eller sø

Når I søger om regulering af et vandløb eller en sø, skal vi bruge nogle oplysninger

Søg om regulering af vandløb eller sø

Brug denne vejledende tjekliste til at sikre, at I får sendt os alle de oplysninger, vi skal bruge.

Stamdata

  • Oplysninger om grundejer, bygherre og miljørådgiver (Navn og adresse. Kontaktpersons telefonnummer og e-mail)
  • Lokalitetens adresse, matrikelnummer og ejerlav

Byggeprojektet

  • Tidsperiode/ tidsplan
  • Beskrivelse af planlagte ændring herunder: Vandløbets skikkelse, vandløbets forløb, brink, bundforhold, bundkote, detailplan, oversigtskort.
  • Hydrauliske konsekvenser af projektet
  • Beskrivelse af projektets gennemførelse

Send oplysningerne til os ved at klikke på kontakt her på siden.

Sagsbehandlingstid

I sager med fysiske ændringer etc. skal vi udsende forslag til tilladelse i 4 ugers høring inden vi giver den endelige tilladelse. Du kan som udgangspunkt først udnytte tilladelsen efter klagefristen på 4 uger er udløbet.

Kontakt

Vand

Njalsgade 13

2300 København S

Indsend ansøgning

Send din ansøgning vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt".