Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Mødedato: 22.11.2021, kl. 15:00
Mødested: Rådhuset, 1. sal, værelse 51

Medlemsforslag om Vanløse Bymidte

Se alle bilag

Det foreslås,

  1. at Teknik- og Miljøudvalget pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen at udarbejde en sag til politisk beslutning om mulighederne for skabe en sammenhængende, funktionel og indbydende bymidte i Vanløse med Vanløse Torv, Frode Jakobsens Plads og Fenger-grunden inden forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022.

(Stillet af Venstre)

 

Motivation

Bymidten i Vanløse omkring Vanløse Torv og Frode Jakobsens plads fremstår ærgerlig, tilfældig og usammenhængende. Og på den anden side af Jernbane Allé ligger den såkaldte Fenger-grund, der har stået tom i over 15 år. Det er et byrum, de fleste haster igennem uden at have lyst til at tage ophold. Faktisk er området alt det en bymidte ikke skal være for byens borgere.

En bymidte skal være et sted, hvor borgerne har lyst til at opholde sig, et samlingssted og et hyggeligt byrum, der øser af liv. Det skal være Vanløses stolthed og identitet.

Optimalt set inddrages alle tre områder i et samlet projekt med det formål at skabe en forbedret bymidte med et sammenhængende, funktionelt og indbydende byrum i hjertet af Vanløse.

Venstre ønsker sagen behandlet i Teknik- og Miljøforvaltningen inden forhandlingerne om Overførselssagen 2021-2022, idet eventuel manglende finansiering kan indgå heri.

 

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning den 22. november 2021

 

Sagen blev udsat ved mødets start.

Til top