Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 22.04.2021, kl. 17:30
Mødested: Telefonmøde via Teams

Medlemsforslag om at finde anden placering for daginstitution planlagt på Saxtorpvej, Valby

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen i samarbejde Børne- og Ungdomsforvaltningen senest i august 2021 at udarbejde et forslag til politisk behandling om alternativ placering til den daginstitution, der er planlagt til det grønne område på Saxtorpvej i Valby mellem de eksisterende to daginstitutioner.

(Stillet af Det Konservative Folkeparti og Dansk folkeparti)

Motivering

Vi ønsker at værne om byens grønne område. Derfor er vi kede af, at det sidste grønne område på Saxtorpvej nu bebygges. Arealet bruges af institutionerne på begge sider af det grønne område og giver mulighed for lidt mere udendørs aktivitet til børnene - og er også under Covid19 brugt til at overholde afstandskravene. Arealet bruges også af kvarterets beboere - og ikke mindst til aktiviteter for de lokale børn. Distriktets skole har også brugt arealet i idrætstimerne - dog i mindre omfang i takt med at arealet gradvist er blevet bebygget.

 

Yderligere en institution placeres nu mellem de to eksisterende institutioner vil gøre forholdene kaotiske. Så vil der være mere end 500 børn i institutionerne på Saxtorpvej  - det vil bringe trafiksikkerheden i fare, når forældre til så mange børn to gange om dagen skal færdes på denne stille villavej. Det sætter også trafiksikkerheden over styr for de mange skolebørn, som skal passere området for at komme i skole. Der foreligger rapporter om, at en meget stor del af forældrene kommer i bil til institutionerne.

 

Nyeste tal viser, at behovet for daginstitutionspladser er knap 200 færre end de foregående analyser har vist. Det viser med andre ord, at der ikke er noget presserende behov for at opføre yderligere en daginstitution på Saxtorpvej

 

Vi ønsker derfor, at forvaltningerne undersøger alternative placeringsmuligheder, fx i Kulbanekvarteret på den anden side af Vigerslev Allé.

 

Den nuværende placering er sket med budgetaftalen for 2020 (A, B, SF, Ø, Å og V).

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 22. april 2021

 

Medlemsforslaget blev forkastet med 44 stemmer mod 10. 1 medlem undlod at stemme.

For stemte: C, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Løsgænger Kåre Traberg Smidt og Løsgænger Peter Dits Christensen.

Imod: A, Ø, B, F, V, Å.

Undlod: Løsgænger Kasandra Behrndt-Eriksen.

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning, som Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og SF tilsluttede sig:

"Partierne anerkender at endnu en institution i området vil medføre trafikale udfordringer og derfor bør det undersøges, hvorledes man kan afhjælpe disse problemer, således at lokalområdet ikke kommer til at opleve unødigt gener."

Til top