Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Mødedato: 04.11.2021, kl. 17:30
Mødested: Borgerrepræsentationens mødesal

Medlemsforslag om nedlæggelse og reorganisering af jobcentrene i København

Se alle bilag

Medlemsforslag

Det foreslås,

 1. at Borgerrepræsentationen godkender, at nedsætte et § 17, stk. 4-udvalg, der får til at opgave, at udarbejde et forslag til reorganisering af beskæftigelsesindsatsen, som nævnt i motivationen,
 2. at Borgerrepræsentationen godkender, at § 17, stk. 4-udvalget kommer til at bestå af ét medlem fra hvert af Borgerrepræsentationens partier og forankres i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen,
 3. at Borgerrepræsentationen godkender, at udvalget skal afslutte deres arbejde senest den 30/04 2021,
 4. at Borgerrepræsentationen godkender, at forslaget fremlægges for Borgerrepræsentation i maj 2022,
 5. at Borgerrepræsentationen godkender, at Borgerrepræsentationen om nødvendigt herefter retter henvendelse til regeringen og beder om lov til at reorganisere beskæftigelsesindsatsen.

(Stillet af Enhedslisten, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti)

Motivering

Efter debatten i uge 41 vedrørende jobcentrene ønsker forslagsstillerne at prøve en anden model for beskæftigelsesindsatsen i København. Vi ønsker at nedlægge jobcentrene i dens nuværende form og derefter dele indsatsen op i flere dele. Beskæftigelsesindsatsen skal tage udgangspunkt i borgerens behov. Derfor foreslås følgende opdeling:

 • A-kasserne får ansvaret for dagpengemodtagerne.
 • Arbejdsformidlingen genetableres til kontanthjælpsmodtagere og borgere i arbejdsprøvning.
 • De socialøkonomiske virksomheder får ansvaret for Københavns svageste borgere, der har andre problemer end ledighed, som for eksempel misbrug og/eller psykiatriske problematikker.
 • Socialforvaltningen får ansvaret for ovenstående gruppe af borgere, da de samtidig kan etablere relevante sociale handleplaner og indsatser.
 • De aktivitetsparate borgere, som er syge, skal ud af jobcentrene og tilknyttes Socialforvaltningen/Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
 • Ungeindsatsen skal gentænkes med fokus på motivation og uddannelse.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 4. november 2021

Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag til erstatning af medlemsforslaget (ÆF1):

”at Borgerrepræsentationen pålægger Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen (BIF) samt Socialforvaltningen (SOF) at igangsætte en analyse af fordele og ulemper ved et evt. ressortflyt af hele eller dele af beskæftigelsesområdet fra BIF til SOF. Særligt med fokus på nogle af de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet.”

 

Enhedslisten fremsatte ændringsforslag om ændring af 2. at-punkt (ÆF2):

”at Borgerrepræsentationen godkender at paragraf 17 stk. 4-udvalget kommer til at bestå af 15 medlemmer af Borgerrepræsentationen valgt ved forholdstalsvalg og forankres i beskæftigelses- og integrationsforvaltningen”

 

 

Det af Radikale Venstre fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev vedtaget med 31 stemmer imod 18. Ingen medlemmer undlod at stemme.

For stemte: Ø, B, F, C, Å, O, Frie Grønne, Danmarks Nye Venstrefløjsparti, Kasandra Behrndt-Eriksen (Løsgænger) og Peter Dits Christensen (Løsgænger).

Imod stemte: A og V.

 

 

Dansk Folkeparti afgav følgende protokolbemærkning:

”DF stemmer for forslaget med en opfordring til §17,4-udvalget at se på, hvordan Københavns Kommune kan understøtte et samarbejde mellem de socialøkonomiske virksomheder / SOF og Gadens Jurister, som arbejder på gadeniveau med hjemløse / arbejdsløse uden for A-kasse og social bistand; borgere som falder igennem det sociale sikkerhedsnet.”

Til top