Søg
Mødedato: 29.11.2021, kl. 16:00
Mødested: Rådhuset, Udvalgsværelse D på 1. sal

Referat for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget møde d. 29.11.2021, 16:00