Søg

Digital Post fra offentlige myndigheder

Du har med ny Digital Post flere muligheder for at modtage din post fra offentlige myndigheder.

Danskuddannelse til nyankomne

Danskuddannelse tilbydes voksne udlændinge, som for nylig er kommet til Danmark.

Hvad er danskuddannelse?

Danskuddannelse er en uddannelse, hvor du lærer at forstå, læse, skrive og tale dansk. Uddannelsen tilbydes på tre forskellige niveauer – lige fra begynderniveau til øvet niveau.

Formålet med danskuddannelse er at give voksne udlændinge forudsætningerne for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

Din uddannelse afsluttes med både en skriftlig og mundtlig danskprøve.

Du lærer også om dansk kultur og samfundsforhold                    

Undervejs i din uddannelse lærer du også om danske samfundsforhold i bred forstand, herunder dansk kultur, og hvordan du skal begå dig på arbejdsmarkedet.

Sådan foregår undervisningen

Selve undervisningen foregår både på hold, i mindre grupper og som pararbejde. Der vil også være selvstændig opgaveløsning og lektier til forberedelse hjemmefra.

Danskuddannelsen er inddelt i moduler, og der vil undervejs være modultest.

Typiske spørgsmål om danskuddannelse

Hvad koster det at få danskuddannelse?

Danskuddannelsen er gratis, hvis du henvises til et modul efter den 1. juli 2020.

Du skal dog betale et depositum på 2.000 kr., før du kan starte på undervisningen (dette gælder IKKE for au pairs og udlændinge, der er omfattet af et program efter integrationsloven).

Dit sprogcenter vil informere dig mere om betalingen af depositum, og hvilke betingelser der er for at få tilbagebetaling af depositummet.

Hvad hvis jeg får et arbejde?

Du kan fortsat tage danskuddannelse hos en privat sprogskole i din fritid.  Kontakt os i jobcentret, så finder vi den bedste løsning til dig.

Kan jeg holde pause fra undervisningen?

Hvis du er en del af et program efter integrationsloven

  • Hvis du får hjælp til forsørgelse, har du pligt til at deltage i den danskundervisning, som du er henvist til. Ellers kan du risikere at blive trukket i din ydelse. Kontakt jobcentret, hvis du er forhindret i at deltage i danskundervisning, fx på grund af sygdom, barsel mv.
  • Hvis du er selvforsørgende, kan du godt holde pause fra undervisningen. Mens du holder pause, bruger du dog stadig af din ret til danskuddannelse. Kontakt jobcentret, hvis du er forhindret i at deltage i danskundervisning, fx på grund af sygdom, barsel mv., så kan din ret til danskuddannelse blive forlænget.

Hvis du IKKE er en del af et program efter integrationsloven

Du har mulighed for at holde pauser i dit undervisningsforløb, fx i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan også holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul.

Det er vigtigt, at du fortæller dit sprogcenter, hvis du ønsker at holde pause. Hvis du er forhindret i at deltage i danskundervisningen, kan du få forlænget din ret til danskuddannelse. 

Hvornår kan jeg gå til danskprøve?

Du finder information om prøveterminer og gebyrer mv. på integrationsviden.dk.

Hvordan får jeg udleveret mit prøvebevis?

Ønsker du at få udleveret dit prøvebevis for dine beståede danskprøver eller studieprøven, skal du henvende dig til Jobcenter København, Gammel Køge Landevej 43 ved at skrive via Digital Post eller ringe på telefon 82 56 46 00

Du skal ved anmodningen om udlevering af dit prøvebevis oplyse jobcentret om:

  • Dit navn
  • Dit CPR-nummer
  • Dine kontaktoplysninger
  • Hvilket prøvebevis, du anmoder om: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 eller Studieprøven
  • Hvilket sprogcenter du afsluttede prøven på
  • Årstallet, du afsluttede prøven
  • Hvilken prøvetermin du afsluttede prøven.

Jobcentret vil derefter kontakte dig, når de har dit prøvebevis klar til udlevering.

Derefter skal du selv hente prøvebeviset på Gammel Køge Landevej 43, 2500 Valby, og du skal huske at medbringe billedlegitimation som dokumentation for udlevering af prøvebeviset.

Kontakt

Jobcenter København (danskuddannelse)

Gammel Køge Landevej 43

2500 Valby

Åbningstider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 16:00

Torsdag

08:30 - 17:00

Fredag

10:30 - 14:00

Telefontider

Mandag

08:30 - 16:00

Tirsdag

08:30 - 16:00

Onsdag

08:30 - 15:00

Torsdag

08:30 - 16:00

Fredag

08:30 - 15:00