Søg

Overvægt (børn og unge)

Sund Vægt ved Center for Børn og Unges Sundhed – Kbh tilbyder gratis behandling af børn og unge med svær overvægt.

Vi tilbyder behandling til familier med børn og unge i alderen 2-16 år, som har svær overvægt. Barnet eller den unge skal enten bo, gå i daginstitution eller gå i skole i Københavns Kommune.

Behandlingen består af op til 8 familiesamtaler, hvor én eller begge forældre deltager sammen med barnet eller den unge. En familiesamtale varer 1-1½ time og ligger med cirka 3 måneders interval.

Ved familiesamtalerne undersøger vi barnet eller den unges helbred og arbejder med, hvad der skal til for, at barnet eller den unge opnår en sund vægt. Samtalerne tager altid afsæt i familiens hverdag.

Foruden familiesamtaler tilbyder vi psykologsamtaler, ugentlige aldersopdelte motionstilbud og madværksteder.

Hvem møder I?

En familie møder typisk 3-5 medarbejdere fra vores tværfaglige team, der alle har faglig viden om overvægt. Teamet består af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere, psykologer, en læge og frivillige.

Sammen hjælper vi med individuelle løsninger, der kan skabe forandringer.

Praktiske oplysninger

Sted

Sund Vægt foregår i Center for Børn og Unges Sundhed – København.

Tavshedspligt

Vi har tavshedspligt og videregiver ikke informationer, uden familien er informeret om det. 

Kontakt

Center for Børn og Unges Sundhed - Kbh

Mimersgade 47

2200 København N