Søg

Dansk statsborgerskab – generel information

Man søger om dansk statsborgerskab (indfødsret) via Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

På Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside kan du finde information om, hvordan du søger om dansk statsborgerskab (indfødsret). 

Du kan også læse om betingelserne, finde ansøgningsskemaet og se, hvad det koster at søge om dansk statsborgerskab.

Læs også om, hvilke papirer du skal aflevere sammen med din ansøgning. 

Indfødsretsprøven

Et af kravene for at opnå dansk statsborgerskab er at bestå en indfødsretsprøve. Prøven bliver holdt i juni og i november.  

Grundlovsceremoni

Når din ansøgning om dansk statsborgerskab er færdigbehandlet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og du er omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, skal du deltage i en grundlovsceremoni, hvor du blandt andet skal underskrive en erklæring om, at du overholder grundloven mv.

Det er derfor en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i ceremonien.

Kommende ceremonier

Københavns Kommune afholder typisk to grundlovsceremonier om året - en i første halvdel og en i sidste halvdel.

Ansøgere, der er optaget på en lov om indfødsrets meddelelse, som er trådt i kraft inden for de seneste to år, kan deltage i grundlovsceremonien.

Har du spørgsmål til grundlovsceremonien?

Kan jeg deltage i en anden kommunes ceremoni, hvis jeg er forhindret?

Kommunerne kan alene holde grundlovsceremoni for ansøgere, som har bopæl i kommunen. Kun i helt særlige tilfælde kan kommunen henvise en ansøger til at deltage i nabokommunens grundlovsceremoni.

Kan jeg deltage, selvom jeg ikke har bopæl i Københavns Kommune?

Du kan kun deltage, hvis du har bopæl i Københavns Kommune.

Hvornår skal jeg indsende erklæringen "Oplysninger om eventuelle strafbare forhold?"

Du skal indsende ”Udlændinge- og Integrationsministeriets oplysningsskema om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet" til ministeriet inden din deltagelse i en ceremoni.

Find skemaet og kontakt her

På erklæringen skriver du datoen for, hvornår du deltager i en grundlovsceremoni. Ministeriet skal have modtaget erklæringen, inden du deltager i grundlovsceremonien, og kan sendes til indfoedsret@uim.dk.

Hvad skal jeg medbringe?

Til ceremonien skal du medbring gyldig legitimation med foto.

Vælg mellem:

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end et EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har denne form for legitimation, kan du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få tilladelse til at bruge en anden slags legitimation

Husk, at hvis du har foretaget navneændring, skal du medbringe dokumentation for dette til ceremonien.

Må min familie deltage?

Muligheden for at medbringe gæster er afhængig af udvikling af covid-19. Der vil komme flere oplysninger til alle tilmeldte, når ceremonien nærmer sig.

Må man tage billeder til ceremonien?

Ja, man må gerne tage billeder til ceremonien.

Hvad vil der ske til ceremonien?

Ceremonien afholdes for at højtideliggøre og markere det øjeblik, hvor borgere erhverver dansk statsborgerskab.

Til ceremonien får deltagerne udleveret en erklæring, hvorpå de skriver under på at ville overholde dansk lovgivning, herunder grundloven mv.

Herefter udveksler borgmesteren et håndtryk med borgeren, og udleverer et statsborgerretsbevis til vedkommende.

Når beviset er udleveret, skal erklæringen underskrives af en repræsentant for kommunalbestyrelsen. Borgeren er hermed blevet dansk statsborger.

Efter ceremonien sender kommunen alle de underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Skal jeg medbringe de papirer, jeg har modtaget?

Hvis du er omfattet af en af de tidligere love om indfødsrets meddelelse, har du fået tilsendt en ”Erklæring til erhvervelse af indfødsret i kongeriget Danmark ved grundlovsceremoni”. Denne erklæring vil dog blive udleveret til dig under grundlovsceremonien, og du skal derfor ikke selv medbringe den.

Det eneste, du skal medbringe, er gyldig legitimation med foto. Hvis du er omfattet af en af de tidligere love om indfødsrets meddelelse, har ministeriet sendt en erklæring sammen med beskeden om, at denne skal medbringes til ceremonien. Reglerne er dog ændret, og alle vil derfor få en ny erklæring udleveret under selve ceremonien.

Ved generelle spørgsmål om din ansøgning samt tilknyttede dokumenter og regler henviser Københavns Kommune til Udlændinge- og Integrationsministeriets Indfødsretskontor.

Hvad sker der efter ceremonien?

Kommunen sender de underskrevne (originale) erklæringer til ministeriet sammen med en deltagerliste umiddelbart efter ceremonien.

Herefter er det ministeriet, der afslutter sagen. Du kan forvente at kunne få et dansk pas efter cirka en måned.

Hvordan får jeg et dansk pas?

Du kan bestille et dansk pas hos Borgerservice, når du har modtaget dit statsborgerretsbevis. Læs mere om bestilling af pas.

Der kan godt gå en måneds tid fra din deltagelse i grundlovsceremonien til du fremgår som dansk statsborger i CPR-registret.

Kontakt

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Bernstorffsgade 17

1592 København V