Søg

Områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Læs om den kommende Områdefornyelse Bispebjerg Bakke og dine muligheder for at være med.

Bispebjerg huser nogle af Københavns mest ikoniske velfærdsbyggerier på og omkring den grønne bakketop, og kvarterets beboere har adgang til grønnere kreative oplevelser i Bispebjerg Kirkegård, Lersøparken, Bispebjerg Hospital og snart den lokale park på Grønningen.  Kvarteret rummer også levn fra industriens indtog i kvarteret, og er dermed et kvarter med mange forskellige kvaliteter, muligheder, historier – og udfordringer.

Kvarterplanen bliver til

Frem mod sommeren 2021 er vi i gang med at lave den kvarterplan, som skal danne ramme for områdefornyelsens arbejde indtil 2026.

Kvarterplanen beskriver de indsatser, som områdefornyelsen iværksætter de kommende fem år. Kvarterplanen skrives i samarbejde med borgere og aktører i området og skal godkendes politisk af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation i december 2021.

Hvad er en områdefornyelse?

Områdefornyelsen skal understøtte en positiv udvikling i et byom­råde med komplekse sociale udfordringer, store trafikårer og en del nedslidte boliger. Vi udvikler kvarteret gennem integrerede fysiske, sociale og kulturelle indsatser. Områdefornyelsen er til stede i kvarteret i fem år og skaber udviklingen i kvarteret i tæt samarbejde med dets borgere, brugere og interessenter og med hjælp fra alle kommunens forvaltninger og faglige eksperter. Københavns Borgerrepræsentation har reserveret 78,8 mio. kr. til en 5-årig områdefornyelse på Bispebjerg Bakke (2021-2026)

Få mere at vide om områdefornyelse Bispebjerg Bakke

Kontakt

Områdefornyelsen Bispebjerg Bakke

Islands Brygge 37

2300 København S