Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Boligkommissionen

Boligkommissionen arbejder for at sikre byens boliger mod sundheds- og brandfarlige forhold

I Byfornyelseslovens § 75 er nævnt en række forhold, som skal være opfyldt, for at en bolig eller et opholdsrum er tilfredsstillende. Der skal fx være tilfredsstillende adgang til wc, og det skal være muligt at opvarme og udlufte sin bolig. Herudover skal indeklimaet være tilfredsstillende. Der må fx ikke være skimmelsvamp i mængder, der udgør en decideret sundhedsfare.

Boligkommissionen kan nedlægge forbud mod beboelse eller ophold

Hvis forholdene i din bolig, eller i den ejendom som du opholder dig i, enten er sundheds- eller brandfarlige, kan Boligkommissionen nedlægge forbud mod beboelse eller ophold (kondemnering).

Hvis den bolig, du bor i, skal kondemneres, skal du fraflytte den indenfor den frist, som Boligkommissionen fastsætter – det gælder uanset boligens ejerforhold. Du vil få tilbudt en erstatningsbolig, hvis du ikke selv har mulighed for at finde en.

Hvis du har spørgsmål til Boligkommissionens arbejde, kan du kontakte kommunen - se kontaktinfo nedenfor. 

Hvis du bor i en almen bolig, skal du som udgangspunkt kontakte kommunens tilsyn med almene boliger. Kontaktinfo er nederst på siden Almene boliger.

Læs mere om Boligkommissionen her

Fakta om Boligkommissionen

Boligkommissionen er kommunens sidste instans for at sikre byens boliger mod sundheds- og brandfarlige forhold. Hvis ikke forholdene i boligen kan afhjælpes, kan Boligkommissionen forbyde beboelse i de usunde boliger. 

Læs om de ejendomme, Boligkommissionen har truffet afgørelse omkring i nedenstående beretninger:

Kontakt

Boligkommissionen

Islands Brygge 37

Postboks 3392300

2300 København S