Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Søg om lån til betaling af ejendomsskatter

Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat.

Du kan udfylde og sende ansøgningen digitalt. Du kan også vælge at printe, udfylde og sende ansøgningen pr. brev. 

Det er vigtigt, at du læser nedenstående information om lån til betaling af ejendomsskat, før du søger om lån. 

Er du fritaget fra Digital Post og/eller har du ikke nemID, kan du kontakte Borgerservice eller Ejendomsskat og få ansøgningsskemaet udleveret eller tilsendt i papirudgave.

Det skal du vide om lån til betaling af ejendomsskat

Betingelser for at få lån til betaling af ejendomsskat

Personer med fast ejendom i Københavns Kommune, der: 

Er nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller modtager efterløn.

Enten selv bor i en beboelseslejlighed i ejendommen eller den anvendes af ejerens husstand. Også fritidshuse er omfattet af ordningen. For ejendomme med flere lejligheder eller med både bolig og erhverv ydes lånet med den forholdsmæssige andel, der vedrører ejerens eller hans husstands bolig. For ejendomme i sameje, se nærmere i loven.

Disse udgifter kan du få lån til

Ejendomsskatter og andre afgifter på ejendomsskattebilletten

Udgifter i forbindelse med installation af fjernvarme og vedligeholdelse af fælles privatveje, hvis vedligeholdelsen er påbudt af kommunen.

Du kan ikke få lån til betaling af udgifter til anlæg af veje og kloak.

Lånevilkår

Rente

For lånet skal der i 2022 betales en rente på 0,48 procent. 

Folketinget vedtog den 16. december 2010 ”lov om ændring lov om lån til betaling af ejendomsskatter”. Ændringen betyder en renteforhøjelse og et nedslag i de påløbne renter.

Rentesatsen fra den 1. januar 2022 er 0,48 procent svarende til gennemsnittet af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer i perioden den 1. oktober 2020 til den 1. oktober 2021.

Når lånet indfries fuldt ud, ydes der et nedslag i de renter, der er påløbet efter den 1. januar 2013 indtil nedslaget i 2021 udgør 25 procent.

Sikkerhed

Kommunen skal have sikkerhed for lånet i din ejendom. Derfor skal der i ejendommen tinglyses et skadesløsbrev. De eksisterende lån og det nye skadesløsbrev må ikke overstige den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Tilbagebetaling

Lånet med tilskrevne renter skal tilbagebetales, når ejendommen eller en del af ejendommen skifter ejer.
Hvis ejendommen ved ejerens død eller i forbindelse med ejerens optagelse på plejehjem overtages af et husstandsmedlem, kan kommunen tillade at lånet ikke skal tilbagebetales med det samme. Dette gælder også hvor en ægtefælle overtager ejendommen ved hensidden i uskiftet bo.

Rykningspåtegning ved omprioritering

Hvis du skal omlægge et lån i din ejendom, samtidig med at du har lån til betaling af ejendomsskat, kan Københavns Kommune i nogle tilfælde rykke tilbage i prioritetsrækkefølgen for det nye lån.

Rykningen kan kun ske, hvis der ikke udbetales et kontant provenu i forbindelse med låneomlægningen.

For at kunne behandle en rykningsforespørgsel, skal Ejendomsskat have en kopi af bankens lånetilbud. 

Kontakt

Ejendomsskat

Borups Allé 177

2400 København NV

Telefontider

Mandag

09:30 - 14:30

Tirsdag

09:30 - 14:30

Onsdag

09:30 - 14:30

Torsdag

09:30 - 14:30

Fredag

09:30 - 12:00