Søg

Sammenlægning af lejligheder

Find ud af, hvordan du søger om at sammenlægge lejligheder i København.

Sådan søger du om at sammenlægge lejligheder

Du skal altid have samtykke fra kommunen, hvis du vil sammenlægge lejligheder. Hvis de bygningsændringer, du ønsker at udføre i forbindelse med sammenlægningen, ikke kræver byggetilladelse, kan du nøjes med at søge om et samtykke til sammenlægning af lejligheder.

Du skal også have en byggetilladelse, hvis dit byggeri påvirker:

  • brandmæssige forhold, fx hvis du sammenlægger lejligheder på tværs af opgange (ryg-mod-ryg), sammenlægger lejligheder på hver sin etage, eller blænder begge døre, på samme etage, til et trapperum
  • bærende konstruktioner, fx hvis du laver et nyt murhul i en bærende væg
  • boligarealet, fx hvis du inddrager et areal på trappen til boligen
  • anvendelsen af et lejemål, fx hvis du sammenlægger en bolig med et erhvervslejemål

Når du søger om byggetilladelse til byggeri i forbindelse med din sammenlægning, behandler vi også din ansøgning om samtykke. På den måde behøver du kun at søge én gang.

Kontakt

Område for Bygninger

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00