Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Valgret til folkeafstemningen

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten.

For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

  • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
  • være fyldt 18 år
  • have fast bopæl i riget
  • ikke være umyndig 

Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

Læs mere om optag på valglisten på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Søg om optagelse på valglisten

Flytter du til udlandet som dansk statsborger, kan du søge om at blive optaget på folketingsvalglisten og dermed beholde din stemmeret ved Folketingsvalg (og dermed også til nationale folkeafstemninger) i Danmark.

Søg om optagelse på folketingsvalglisten med NemID/MitID, eller udfyld og underskriv det fysiske ansøgningsskema og send det til Københavns Borgerservice, Folkeregisteret, Nyropsgade 7, 1602 København V. Hvis du ikke har adgang til en printer, kan du få udleveret ansøgningsskemaet i et borgerservicecenter i Danmark eller på en dansk ambassade eller et konsulat i udlandet.

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god tid.

Kontakt

Valgsekretariatet

Rådhuspladsen 1

1550 København V