Søg

Vision for Københavns Kommunes borgerrettede digitale service

Visionen sætter rammen for, hvordan vi i Københavns Kommune frem mod 2025 arbejder sammen om at løfte den digitale service.

Vi har en fælles vision

Visionen sætter rammen for, hvordan vi i Københavns Kommune arbejder sammen på tværs af kommunen og myndighedsskel frem mod 2025, om at løfte den digitale service, så københavnerne oplever en sammenhængende, effektiv og imødekommende service.

Hvorfor har vi behov for en vision?

København har demografiske udfordringer med et indbyggertal der vokser støt, et stort økonomisk pres med mange unge mennesker og flere ældre i fremtiden. Samtidig skal der spares penge. Bedre digital service er vejen frem, når Københavns Kommune skal spare og bevare et højt serviceniveau til københavnerne, der forventer at vi er lige så langt fremme i de digitale sko, som de selv er.

Hvad vil vi med visionen?

Med visionen ønsker vi at skabe en endnu mere sammenhængende, effektiv og imødekommende digital service, med afsæt i københavnernes behov.

Som københavner skal det være så nemt som muligt at komme i kontakt med os via vores digitale kanaler, når der er brug for det. Det gælder fx, når man skal skrive barn op i daginstitution, vælge læge, flytte, booke baner til sport, betale i svømmehallen, ansøge om nyt pas, eller ansøge om plejebolig.

Som københavner skal man opIeve en service, der hænger sammen på tværs af forvaltninger, regler og myndighedsskel, med en klar sammenhæng mellem digital og personlig service. En service, hvor man bliver hjulpet af kommunens digitale løsninger, så man fx ikke skal taste de samme oplysninger om sig selv flere gange, flere steder, når man henvender sig.

Formålet med visionen på de indre linjer

Med visionen letter vi opgaven med at guide københavnerne og skabe sammenhæng i servicen, ved at samarbejde mere på tværs af kommunen. Samtidig skal vi gøre det nemmere at udnytte de ressourcer vi har til rådighed i kommunen optimalt, ved at bruge digitalisering som løftestang for at effektivisere.

Hvordan arbejder vi med at indfri visionen?

Vi skaber en fælles ramme og retning, så vi nemmere kan samarbejde på tværs af kommunens syv forvaltninger.

Vi anvender ny teknologi, når det skaber værdi for københavnerne og kommunen, for at skabe en service der giver mening, både for dem der kan og gerne vil betjene sig selv digitalt, og for dem der har brug for lidt mere hjælp.

Programmet ’Fremtidens digitale borgerkontakt’ er en af flere indsatser, der er med til at føre visionen ud i livet. Programmet rummer en række projekter på tværs af kommunens forvaltninger og digitale indgange, og løber frem mod 2022.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V