Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Tidsplan for budgetprocessen 2022

Her kan du se tidsplanen for den politiske behandling af budgetprocessen for budget 2022.
Tidsplan
  Tidsplan Dato
Budgetforslag 2022 Budgetseminar for Økonomiudvalget 24.-25. august 2021
  Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslag 2022 25. august 2021
  Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslag 2022 2. september
Vedtaget budget 2022 Frist for aflevering af ændringsforslag dvs. indgåelse af budgetaftale og frist for eventuelle partier uden for aftalen til at indsende ændringsforslag til budgetforslag 2022 20. september (kl. 12.00)
  Oversigt over ændringsforslag til budgetforslag 2022 udsendes til Borgerrepræsentationen 24. september
  Økonomiudvalget behandler indstillingen "Tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2022" (TÆF), "Kirkeligning 2022" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering 2022" 28. september
  Frist for partiernes indsendelse af underændringsforslag til ændringsforslagene til budgetforslag 2022 29. september (kl. 12.00)
  Afstemningsprogram med indarbejdede underændringsforslag udsendes til Borgerrepræsentationen 1. oktober
  Borgerrepræsentationen behandler indstillingerne "Bevillingsmæssige ændringer for 2022 og tekniske ændringsforslag til Budgetforslag 2022" (TÆF), "Kirkeligning 2022" og "Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering" 7. oktober
  Borgerrepræsentationen 2. behandler Budgetforslag 2022 7. oktober

 

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Rådhuspladsen 1

1550 København V