Søg

Orlov til at passe døende familiemedlem

Du har ret til orlov med løn (plejevederlag), hvis du vil passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø hjemme.

Søg orlov til at passe døende familiemedlem (plejevederlag)

Betingelserne for at få plejevederlag

  • En læge har vurderet, at hospitalsbehandling for din slægtning eller ven er udsigtsløs, og at levetiden vil være kort
  • Den døende skal have et plejebehov
  • Ansøgeren af plejevederlag og den døende skal være enige om etablering af plejeforholdet
  • Plejen skal foregå i eget hjem. Som udgangspunkt hos den døende selv eller hos modtageren af plejevederlaget. 

Søg om plejevederlag

Du skal kontakte den kommune, hvor den døende vil opholde sig den sidste tid. Hvis den døende bor i Københavns Kommune, skal du sende ansøgningen til Borgerindgang – Råd og Vejledning.

Visitationen kan også informere og vejlede dig og din nærtstående om mulighederne for hjælp og støtte i forbindelse med plejen i hjemmet. Du får et skriftlig svar på, om du kan blive tildelt plejevederlaget.

Læs mere om reglerne for plejevederlag på borger.dk

Plejevederlagets størrelse

Plejevederlaget til pårørende beregnes på baggrund af pårørendes indtægtsforhold/ret til sygedagpenge og udgør pr. 1. januar 2021 en maksimal timepris på 180,81 kr.

Udbetaler en arbejdsgiver fuld løn under plejeforholdet, er det arbejdsgiveren, som bliver berettiget til at modtage ”plejevederlaget”, når det er beregnet på baggrund af retten til sygedagpenge.

Pårørende kan i stedet vælge at få udbetalt plejevederlaget som et basisbeløb, eksempelvis hvis de finder det mere fordelagtigt, eller hvis de ikke er berettiget til sygedagpenge.

Basisbeløbet pr. 1. januar 2021 udgør 16.440 kr.

Det er en læge, der sammen med en visitator fra visitationen skal vurdere, om betingelserne for udbetaling af plejevederlag er opfyldt. Under plejeforløbet er det samtidig muligt at få den nødvendige hjælp fra fx hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Kontakt

Borgerindgang - Råd og Vejledning

Krumtappen 2

2500 Valby

Telefontider

Mandag

08:00 - 15:30

Tirsdag

08:00 - 15:30

Onsdag

08:00 - 15:30

Torsdag

08:00 - 15:30

Fredag

08:00 - 15:30