Søg

Pasning og skole – coronainfo

Se, hvordan COVID-19 påvirker dagtilbud og skoler.

Tilbud om test på skoler

Alle elever der er fyldt 9 år tilbydes en ugentlig test på deres skole

Opdateret den 3. december 2021 kl. 20:23

Der er indført en række tiltag i skoler og dagtilbud på grund af høj smitte i Københavns Kommune.

Dagtilbud

Vuggestuer, børnehaver og øvrige dagtilbud er åbne som normalt, men børnene holdes så vidt muligt inden for egen stue eller gruppe. Vi beder samtidig forældrene om at aflevere og hente jeres barn udenfor.

Læs mere om tiltag ved høj smitte: Håndtering af lokale smitteudbrud

0. - 10. klasse

Skoler og fritidstilbud er åbne som normalt. Eleverne opdeles, så klasser så vidt muligt ikke har undervisning og frikvarter sammen. På fritidshjem og klub skal eleverne også så vidt muligt være i faste grupper, der ikke har aktiviteter sammen. Desuden opfordres til, at større sociale arrangementer på tværs af klasser aflyses.

Alle elever, der er fyldt 9 år, og som ikke er vaccinerede eller tidligere smittede, opfordres til at blive testet en gang om ugen. Læs mere på siden hurtigtest af skoleelever.

Læs mere om tiltag ved høj smitte: Håndtering af lokale smitteudbrud 

Hvis dit barn får symptomer

Både børn og voksne skal blive hjemme, hvis de har symptomer på coronavirus. Hvis et barn bliver smittet med coronavirus, er det vigtigt at informere skolen eller institutionen og holde barnet hjemme. Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: Hvis du får symptomer på COVID-19 og Særligt om børn og COVD-19. Du kan også kontakte Coronahotline for smitteopsporing, hvis du har spørgsmål. Du finder kontaktoplysningerne hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvis dit barn er nær kontakt

Hvis du eller dit barn har været i nær kontakt med en smittet, kan nedenstående guides være en hjælp til at finde ud af, hvordan du/I skal forholde jer. 

Guide for børn i skole og dagtilbud

Guide til unge og voksne

Hygiejne

Gør I ekstra rent?

Ja. Der er afsat 25 % ekstra tid til rengøringen for at leve op til Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Der er fokus på håndhygiejne, rengøring og aftørring af legetøj og overflader samt grundig udluftning.

Smitte & smitteforebyggelse

Må mit barn møde op med snottet næse?

Det vil altid være en individuel vurdering, om barnet kan møde op eller ej. Dit barn må komme i skole og institution, når det er raskt og aktivt kan deltage i dagens aktiviteter på lige fod med de andre børn.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er stoppet næse eller løbenæse uden andre symptomer ikke typisk for corona. Stoppet næse eller løbenæse kan dog være tegn på andre infektioner, og hvis det påvirker barnets almentilstand, skal barnet blive hjemme.

Du kan læse mere om hvilke symptomer, der kan være tegn på corona, i Sundhedsstyrelsens informationsark https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19 

 

Må børn i risikogrupper møde op?

Hvis dit barn er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, og du er utryg ved at sende dit barn afsted, skal du kontakte din læge.

Læs mere om personer i øget risiko ved Covid-19.

Mit barn har været i nær kontakt med en person, der er smittet med corona. Hvad skal jeg gøre?

Hvis dit barn har været i nær kontakt med en person, der er smittet med corona, skal barnet testes tre gange: én gang hurtigst muligt (med hurtigtest eller PCR-test) samt PCR-test på 4. og 6. dagen for sidste kontakt til den smittede. Vi anbefaler, at du holder dit barn hjemme, til der er svar på den første test.

Du vil få direkte besked fra din institution eller skole, hvis dit barn har været tæt på en smittet i institutionen eller skolen.

Børn som er 3 år eller derunder
Børn, som er 3 år eller derunder, og som er nære kontakter til et smittet barn eller medarbejder behøver ikke at blive testet. Hvis barnet får symptomer på COVID-19, holdes han/hun hjemme og anbefales en test. Børn under 2 år skal henvises til test via deres praktiserende læge eller 1813 uden for lægens normale åbningstid.

Forældre, der ikke ønsker at få deres barn testet
Hvis du som forælder ikke ønsker, at dit barn over 3 år bliver testet, bør barnet holdes hjemme i syv dage fra seneste kontakt til den smittede. Børn med symptomer på COVID-19 opfordres dog altid til at blive PCR-testet.

Færdigvaccinerede eller tidligere smittede børn
Færdigvaccinerede børn, som er nære kontakter, kan undlade at tage den første test, men bør stadig tage PCR-test på 4. og 6. dagen. Man er er færdigvaccineret, når der er gået mere end 14 dage efter det afsluttende vaccinationsstik.

Børn, der har været smittet med COVID-19 i løbet af de sidste 12 måneder, kan undlade at tage den første test, men bør stadig tage PCR-test på 4. og 6. dagen.

Børn og elever, der har været smittede inden for de sidste 12 uger, kan helt undlade test.

Midlertidig nedlukning af skoler

Langelinieskolen hjemsender 0. - 4. klasse til og med den 4. december på grund af høj smitte. 

Gerbrandskolen hjemsender 4. og 5. klasse til og med den 7. december på grund af høj smitte.

Rådmandsgade Skole hjemsender 2. - 5. klasse til og med den 8. december på grund af høj smitte.

Øresundsskolen hjemsender en klasse til og med den 9. december på grund af høj smitte.

Kontakt

Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V

Åbningstider

Mandag

09:00 - 15:00

Tirsdag

09:00 - 15:00

Onsdag

09:00 - 15:00

Torsdag

09:00 - 15:00

Fredag

09:00 - 15:00