Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Olietanke

Du skal afmelde din olietank til os, når du tager den ud af brug og anmelde til os, hvis du får ny tank

Du skal afmelde tanken, når du har sløjfet/afblændet eller fjernet en olietank. Det gør du digitalt via Byg og Miljø.

Hvis du installerer en ny olietank, skal du anmelde den, og det gør du også digitalt via Byg og Miljø.

Trin for trin guide til Byg og Miljø

Sløjfning og bortskaffelse af olietank

Sådan sløjfer og bortskaffer du din olietank

Spørgsmål og svar om olietanke

Min nedgravede olietank er afblændet. Kan kommunen kræve, at den skal graves op?

Nej, når først tanken er taget ud af brug og afblændet efter reglerne, kan vi ikke kræve, at du skal grave tanken op, som reglerne er nu.

Jeg skal lave terrasse over min nedgravede olietank. Skal jeg så grave tanken op?

Hvis tanken ikke er sandfyldt, kan det være en god idé at grave den op, da der kan være risiko for, at tanken falder sammen på et tidspunkt, men der er ingen krav om, at tanken skal sandfyldes eller graves op.

Jeg skal tage min nedgravede olietank ud af brug nu. Skal jeg grave den op?

Nej, du behøver ikke at grave tanken op. Det er tilstrækkeligt at sløjfe tanken og lade den forblive afblændet på grunden. Du skal sørge for, at olien og bundslammet i tanken og røret bliver suget op. Påfyldningsstudsen skal afmonteres, alle rørforbindelser over jorden skal fjernes, og tanken skal afblændes ved tilpropning af rørstudsene, så der ikke senere kan ske påfyldning igen.

Vi vil anbefale, at du graver tank og rør op. På den måde kan du få vished om, at der ikke er sket en forurening i jorden fra olietank eller rør. Når tanken er gravet op vil vi anbefale, at du får en konsulent ud og tager jordprøver fra tankudgravningens bund og sider.

Hvis du lader tanken ligge, kan du overveje at fylde den med sand. Det er især en god idé, hvis tanken ligger under et område med kørsel/bygninger, for at undgå sammenstyrtning, når tanken engang er forvitret.

Læs mere om, hvordan olietanken skal sløjfes

Der ligger en olietank nedgravet på min grund. Hvordan finder jeg ud af, hvor olietanken er?

Hvis du ikke selv har tegninger, hvor det fremgår, hvor olietanken ligger, kan du prøve at kigge i din byggesag i kommunen. Den kan du finde enten i det digitale byggesagsarkiv eller i kommunens kundecenter på Njalsgade 13.

Her kan du muligvis finde en tegning over huset, hvor olietanken er med. Alternativt kan du få udført en tankscreening, hvor man ved hjælp af en metaldetektor kan finde frem til, hvor olietanken ligger.

Hvis du har en fornemmelse af, hvor tanken ligger, kan du ved hjælp af et jordbor forsøge at lokalisere tanken nærmere. Tankens overflade ligger i ca. en halv meters dybde.

Find din byggesag

Se åbningstider og adresse for kundecenteret

I BBR fremgår det, at min olietank er i brug. Jeg fik fjernvarme for flere år siden. Hvordan får jeg rettet i BBR?

Når olietanke tages ud af brug, er det ejeren eller brugerens pligt skriftligt at afmelde tanken til kommunen.

I dette tilfælde har vi ikke modtaget afmeldingsskema for din tank, da den blev taget ud af brug. Selv om det er mange år siden, beder vi dig afmelde din olietank via Byg og Miljø (du skal bruge NemID). Har du faktura fra dem, der har udført arbejdet, er det en god idé at vedhæfte den. Herefter vil de rigtige oplysninger fremgå af BBR-meddelelsen.

Afmeld din tank i Byg og Miljø

Kan jeg bruge min olietank til regnvandsopsamling?

Det er meget vanskeligt at få tanken gjort så ren, at man kan være sikker på, der ikke er olie i det vand, som efterfølgende spredes ud i haven. Vi vil derfor ikke anbefale, at du bruger tanken til opsamling af regnvand.

Læs også Miljøstyrelsens anbefaling

Jeg skal have ny olietank. Hvilke krav skal jeg være opmærksom på?

En ny olietank skal være enten typegodkendt eller CE-mærket.

Læs om kravene til ny olietank på Miljøstyrelsens hjemmeside

Etablering af ny olietank skalanmeldes digitalt til kommunen via Byg og Miljø (kræver NemID)

Anmeld ny olietank i Byg og Miljø

Du kan læse mere om etablering af olietanke og hvordan rørføringen skal være i Miljøstyrelsens pjece "Tjek din olietank" (pdf).

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg opdager forurening i jorden ved min olietank?

Hvis du har olieudslip, skal du sørge for at stoppe udslippet og straks herefter anmelde udslippet til kommunen. Du skal også anmelde til os, hvis du opdager en olieforurening fra en gammel tank, der ikke har været i brug længe.

Se hvad du skal gøre, hvis du har olieudslip på Miljøstyrelsens hjemmeside

Hvor ofte skal min olietank over 6.000 liter kontrolleres?

Hvor tit og hvordan olietanke over 6.000 liter skal kontrolleres, afhænger af, hvilken type tank der er tale om.

Læs om egenkontrol og beholdningskontrol på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Jeg har set i BBR, at der er en olietank på min grund. Kan jeg få en tankattest?

Du kan finde tankattest og oplysninger om afblænding på vores side om olietanke og kortlagte arealer. Hvis du ikke finder den, er det mest sandsynlige, at vi ikke har modtaget tankattest eller afmelding fra tankejeren.

Den manglende tankattest kan skyldes, at der ikke har været pligt til at anmelde tanken, dengang den blev installeret, men det kan også være, at tankejer har glemt at sende tankattesten til os. 

Find tankattest mv.

Kontakt

Jord og Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00