Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Trygheden stiger i København

Kriminaliteten er rekordlav og trygheden stiger i København. Det viser Københavns Tryghedsundersøgelse for 2019

Københavnerne føler sig mere trygge i deres nabolag end tidligere. Det viser Københavns Kommunes årlige Tryghedsundersøgelse. Samtidig falder den borgervendte kriminalitet – i samtlige bydele.

Færre københavnere udsættes for blandt andet indbrud og røveri end for ti år siden, og alene siden sidste år er antallet af anmeldte lommetyverier faldet markant. Antallet af anmeldelser per 1000 indbyggere er faldet til 60,1 i 2018. Da det stod værst til i 2013 var det tilsvarende tal 89,2.                  

”Det glæder mig meget, at københavnerne bliver udsat for mindre kriminalitet, og at de generelt føler sig trygge, når de færdes i byen. Men der er stadig bydele, der er udsatte. Derfor arbejder vi fortsat målrettet for at styrke trygheden i vores by i tæt samarbejde med gode lokale kræfter og Københavns Politi. Alle skal føle sig trygge i København,” siger overborgmester Frank Jensen (S).  

I 2017 og starten af 2018 blev københavnerne i flere bydele påvirkede af bandekonflikten, hvilket også kunne ses i sidste års tryghedsundersøgelse. Men i år viser tryghedsundersøgelsen, at det igen går den rette vej: Andelen af københavnere, der er utrygge i deres nabolag, er faldet fra 12 procent sidste år til 9 procent i år.

Den øgede tryghed kan bl.a. skyldes, at Københavns Politi har sat massivt ind overfor bandeuroligheder, og kommunen har sat massivt ind for at forebygge uro og tilgang til bander med målrettet opsøgende arbejde blandt børn og unge i risikogruppen. Kommunen har også lavet lokale tryghedsløft i form at bedre belysning, opsætning af kameraer, beskæring af buskads, fartdæmpende foranstaltninger med mere.

Der er også gennemført bydækkende kampagner mod indbrud og lommetyveri. Lommetyveri er den klart hyppigst anmeldte kriminalitetsform mens indbrud er blandt de kriminalitetsformer, københavnerne er mest bekymrede for.

Særligt i Bispebjerg og Amager Vest er utrygheden faldet markant siden 2018, nemlig fra henholdsvis 28 procent til 17 procent og fra ni procent til fire procent.

Generelt er trygheden i København steget de sidste ti år siden den første tryghedsundersøgelse i 2009, hvor 11 procent af københavnerne oplevede at være utrygge i deres nabolag. I dag er det ni procent.

Undersøgelsen viser dog, at der stadig er bydele, hvor mere end ti procent kan føle sig utrygge i det daglige.

Hele Københavns Tryghedsundersøgelse for 2019 kan findes her

Fakta – Københavns Tryghedsundersøgelse 2019

  • Københavns Kommune har siden 2009 en gang om året gennemført Tryghedsundersøgelsen, der følger udviklingen i københavnernes oplevelse af tryghed i deres by – både i København som helhed og i de enkelte bydele.
  • Københavns Tryghedsundersøgelse 2019 viser, at andelen af københavnere, der er utrygge i deres lokalmiljø, er faldet fra 12 procent i 2018 til ni procent i 2019.
  • Utrygheden er faldet i siden 2018 i 11 af 13 bydele. Mest markant er Bispebjerg fra 28 procent til i 2018 til 17 procent i 2019 og Ydre Nørrebro fra 23 procent i 2018 til 17 procent i 2019.
  • Antallet af bydele, hvor mere end 10 procent af beboerne oplever at være utrygge, er faldet fra syv bydele i 2018 til fem i 2019. Det gælder Bispebjerg (17 %), Brønshøj-Husum (15 %), Indre Nørrebro (14 %), Ydre Nørrebro (17 %) og Vesterbro (11 %).
  • Amager Øst og Valby var i 2018 på listen af bydele, hvor over 10 procent oplever utryghed, men ligger i år under 10 procent.
  • Også i aften- og nattetimerne er trygheden steget. I 2019 oplever 17 procent af københavnerne utryghed i aften- og nattetimerne. Det er et mindre fald siden 2018, hvor 20 procent oplevede utryghed i aften- og nattetimerne – og et betydeligt fald siden 2009, hvor 24 procent var utrygge i aften- og nattetimerne.
  • Blandt de forhold, der bekymrer københavnerne mest, er cykeltyveri (61 %), støjgener fra naboer (52 %), hærværk i nabolaget (44 %) og indbrud (42%).
  • Utrygheden er størst i grønne områder, parker, på stier og på stationer eller stoppesteder – områder, som kommunen har fokus på med blandt andet tryghedsløft, hvor der fx sættes ind med bedre belysning og beskæring, så områderne åbnes op og bliver lette at overskue.
  • Årets tryghedsundersøgelse er gennemført af Epinion fra den 4. december 2018 til den 12. februar 2019.I alt 3.833 københavnere har deltaget.

Kontakt

Overborgmester Frank Jensen via. pressekonsulent Merle Simonsen, tlf. 2151 9112.

Økonomiforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V