Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Nu åbner Nordvests nye kvarterhus – kom med til festligt startskud

Prøv kræfter med beatboxing, lav ’frøbomber’, dyst mod en bordtennisrobot eller få tricks til at skyde flotte billeder.

I fremtiden skal et nyt Kvarterhus holde til på Tagensbo Skole. Huset skal være et sted, hvor alle lokale kan mødes om aktiviteter, arrangementer og uformel hygge. Der skal være plads til lokale foreninger, men også beboere, som har lyst til at mødes uformelt om en omgang indendørs fodbold eller arrangere fællesspisning for kvarteret. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) ser store muligheder i kvarterhuset:

Ved at skabe et naturligt mødested og understøtte lokale aktiviteter får vi styrket sammenhængskraften i Nordvest. Kvarterhuset kan være med til at skabe en stærkere tilknytning til nabolaget, og når vi mødes på tværs, nedbryder vi usynlige barrierer mellem os. På den måde kan kvarterhuset blive et naturligt omdrejningspunkt for lokalområdets udvikling
Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og Miljøborgmester

Det lokale er i fokus i det nye kvarterhus. I modsætning til den nuværende brug af kommunale kvadratmeter, hvor foreninger booker tider for en toårig periode uden at skele til, hvor i byen de er, så er målet, at brugerne af kvarterhuset i fremtiden får adgang til lokaler, mod at de også giver noget tilbage til kvarteret og huset, fx ved at indgå i skoleforløb på skolen eller tilbyde aktiviteter lokalt. Dermed er Tagensbo Skole også udpeget som pilotprojekt i Københavns Kommune. Og så er tanken, at brugerne af huset i højere grad skal blive aktive brugere af et hus på tværs af aktiviteter.

Beboerne i Nordvest kommer selv til at forme det nye Kvarterhus, og det bliver i høj grad beboere og lokale foreninger, der skal fylde Kvarterhuset med sjove aktiviteter.

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) glæder sig over, når byens skoler åbner sig mod og engagerer sig i det lokalsamfund, de er en del af:

Skolen er der, hvor vores børn mødes, lærer og udvikler sig på tværs af etnisk, religiøs og social baggrund. Men den kan også være et lokalt samlingspunkt for foreningsliv og andre aktiviteter, og en skole som Tagensbo Skole har så fine faciliteter, at de i virkeligheden fortjener at komme hele området til gode – også efter skoletid.
Jesper Christensen
Børne- og Ungdomsborgmester

I mange år har skolens lokaler været fyldt op af foreninger fra det øvrige København efter skoletid. Det er ikke kommet kvarteret til gavn. Men nu er både Skoleledelsen og forældrebestyrelsen på Tagensbo Skole fast besluttede på at åbne skolen op for lokalområdet.

- Jeg drømmer om, at Kvarterhuset bliver et naturligt samlingspunkt i kvarteret – et sted, hvor man kan mødes og dyrke sine interesser sammen eller bare støde på hinanden og få en snak. Skolen har en masse fantastiske faciliteter, som vi gerne vil dele med hele Nordvest, siger Tommy Christiansen, skoleleder af Tagensbo Skole. Tanken er, at foreninger og folk, der bor i kvarteret, skal fylde huset efter skoletid og gøre skolen til et levende centrum for alle.

Kvarterhuset holder housewarmingfest lørdag den 19. juni fra klokken 13.00 til 16.00 på Tagensbo Skole. Det bliver en eftermiddag med fuldt skrald på danseshows, fodboldturneringer, kagespisning og konkurrencer. Kvarterets borgere og foreninger står klar med smagsprøver på de aktiviteter, som allerede er i gang i Kvarterhuset, og du kan få ideer til, hvordan du selv kan være med.

Selvom Kvarterhuset ikke officielt er åbnet endnu, er der allerede gang i aktiviteterne efter skoletid på Tagensbo Skole. Skolen, Områdefornyelse Nordvest, den boligsociale helhedsplan og flere lokale foreninger er i fuld gang med et samarbejde, som inviterer foreninger og borgere ind på skolen. Det har bl.a. fået kvarterets børn og familier ind på skolen på en ny måde, og en meget stor gruppe børn er blevet en del af foreningslivet.

Det er Kvarterhusets Aktivitetsudvalg og Tagensbo Skole, der inviterer til åbent hus i det kommende Kvarterhus på Tagensbo Skole.

Åbent hus i Kvarterhuset foregår lørdag d. 19. juni 2021 Kl. 13-16 på Tagensbo Skole. 

Kontakt

Teknik- og Miljøforvaltningen

Rådhuspladsen 1

1550 København V