Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Københavns daginstitutioner løfter den pædagogiske kvalitet

Styrket fokus på pædagogisk kvalitet giver resultater i København. Langt færre af byens institutioner har udfordringer med kvaliteten.

Det går den rigtige vej med den pædagogiske kvalitet i de københavnske daginstitutioner. Langt færre af byens institutioner har udfordringer med kvaliteten, viser en opgørelse af kommunens pædagogiske tilsyn. 

Det sker i forlængelse af, at Børne- og Ungdomsudvalget i Københavns Kommune de seneste år har skærpet den politisk opmærksomhed på pædagogisk kvalitet i byens daginstitutioner og vedtaget en række nye tiltag. 

Der er bl.a. arbejdet systematisk med udviklingen af den pædagogiske kvalitet i programmet tidlig indsats, indført faglige handleplaner, ansat særlige kompetencepædagoger der rykker ud til de mest udfordrede institutioner, samt indført styrket opfølgning på tilsynet, så udfordrede institutioner får hurtigere og mere systematisk hjælp og støtte.   

I 2018 fik 41 af Københavns daginstitutioner to eller flere anmærkninger om behov for ”Ny indsats” i deres tilsynsrapport. Siden da er der sket et markant kvalitetsløft. 

I 2019 fik 28 af byens 366 daginstitutioner to eller flere anmærkninger om ”Ny indsats” af kommunens pædagogiske tilsyn. Det svarer til et fald på lidt over 30 procent. 

Et ambitiøst tilsyn udvikler den pædagogiske praksis

Dermed er Københavns daginstitutioner godt på vej til at indfri Børne- og Ungdomsudvalgets politiske målsætning om at halvere antallet af institutioner med mindst to anmærkninger om ”Ny indsats”.  

Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) siger: 

”Vi har taget et stort skridt i den rigtige retning. Der er stadig institutioner med udfordringer. Men der er blevet færre af dem, og vi er blevet bedre til at handle på udfordringerne. Jeg håber, vi kun har set begyndelsen på effekten af vores tiltag med tidlig indsats, faglige handleplaner, kompetencepædagoger og styrket opfølgning på tilsynet.”

”I København insisterer vi på at udvikle den pædagogiske kvalitet. Derfor har vi indført landets måske mest ambitiøse pædagogiske tilsyn, som er udviklet med sparring fra førende børneforskere. Det er et arbejdsredskab til at udvikle den pædagogiske praksis. Det betyder også, at problemerne kommer frem i lyset. Men det er kun godt. For det gør, at vi kan handle på udfordringerne med fuld åbenhed og rykke ud med hjælp og støtte til de institutioner, som har behov for det.”   
 

Fakta

I 2019 var der 366 daginstitutioner (tilsynsenheder*) på 0-6 års området i Københavns Kommune. 

Antal daginstitutioner med to eller flere anmærkning om ”Ny indsats” i tilsynsrapporten
2019: 28
2018: 41
2017: 38

*Antallet af tilsynsenheder er lidt lavere end det samlede antal institutioner i København. Det skyldes, at én tilsynsrapport i nogle tilfælde dækker flere institutioner/matrikler. Fx kan en institution have ét fælles tilsyn, selvom den er fordelt med en vuggestue et sted og en udflytterbørnehave et andet sted.

Det pædagogiske tilsyn i København

Børne- og Ungdomsforvaltningen gennemfører hvert år et pædagogisk tilsyn i alle byens daginstitutioner. Tilsynet er et arbejdsredskab til at udvikle den pædagogiske praksis i de enkelte institutioner. 

Tilsynet foregår ved, at en eller flere pædagogiske konsulenter kommer i institutionen og observerer og vurderer, hvordan institutionen arbejder med at skabe god kvalitet, dvs. hvordan personalet yder omsorg og taler med børnene, og hvordan de støtter, guider og stimulerer børnene.

Tilsynet vurderer den pædagogiske kvalitet ud fra seks pejlemærker: 
Sociale relationer, Inklusion og fællesskab, Sprogindsatsen, Forældresamarbejde, Sammenhæng og overgange, Refleksion og metodisk systematik.

Hvert af pejlemærkerne bliver vurderet i en af følgende kategorier:
• Ny indsats
• Tilpasning af indsats 
• Vedligeholdelse af indsats

Tidlig indsats

70 dagtilbud i Københavns Kommune gennemførte i 2017-2018 programmet Tidlig Indsats. Formålet var at styrke læringsmiljø og pædagogik i institutioner med de fleste og mest udsatte børn. Institutionerne har skærpet deres blik for egen praksis ved at arbejde systematisk med udvikling af den pædagogiske kvalitet.

Kompetencepædagoger

I løbet af 2017 og 2018 blev der ansat 30 kompetencepædagoger i forvaltningen. De bliver indsat i kortere eller længere perioder som ekstra personale i de mest udfordrede daginstitutioner. Her fungerer de som en sparringspartner og rollemodel, der understøtter udviklingen af den pædagogiske praksis ude på stuerne. 

Faglige handleplaner

I januar 2019 indførte Københavns Kommune et nyt fast koncept med to-årige faglige handleplaner for udfordrede daginstitutioner. Der er klare mål i handleplanerne og institutionerne får bl.a. ekstra support og sparring fra forvaltningens pædagogiske konsulenter.

Styrket opfølgning på det pædagogiske tilsyn 

I juni 2019 vedtog Børne- og Ungdomsudvalget en styrket opfølgning på det pædagogiske tilsyn med hurtigere og mere systematisk støtte til udfordrede institutioner. Der blev bl.a. indført strakspåbud, klare tidsfrister og automatiske kriterier for, hvornår en daginstitution skal på faglig handleplan.    

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon