Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

København klarer sig godt i nationale tests

København har en højere andel af elever med gode resultater i læsning på alle klassetrin, end der ses på landsplan.

Gennem de seneste år har der været massivt fokus på læsning i de københavnske folkeskoler, og resultaterne fra de seneste nationale tests tyder på, at indsatsen har båret frugt. Mens de danske elever samlet set går tilbage i læsning, så fastholder de københavnske elever bortset fra 2. klassetrin niveauet.

København har også en højere andel af elever med gode resultater i læsning på alle klassetrin, end der ses på landsplan, og kigger man på de allerdygtigste elever i København, præsterer de markant bedre i læsning end resten af landet.

”Læsning er nøglen til en god skolegang, og derfor er det rigtig glædeligt, at København holder fast i den gode udvikling. Vi har gennem flere år haft en systematisk læseindsats, og vores folkeskolelærere, læsevejledere og skoleledere har gjort en stor indsats for at få alle med. Resultaterne fra de nationale tests bekræfter, at vi er på rette vej i København, og den indsats vil fortsætte fremover, så vi kan få endnu flere gode læsere. Vores lærere og skoleledere kan være stolte af deres indsats. Men vi er ikke i mål endnu. Der er stadig en mindre gruppe af elever, som klarer sig dårligt i læsning, og dem skal vi også have med,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen.

Systematisk indsats og læsevejledere

Københavns Kommune har en læsepolitik, hvor skolerne selv har lavet deres egen handlingsplan for udvikling af læsning fra 0. – 9. klasse Samtidig er der læsevejledere på alle skoler – minimum 1 – 2, som går ud i klasserne og understøtter undervisningen.

De nationale tests viser også, at København i matematik præsterer stabilt på 3. og 6. klassetrin, mens der er en lille tilbagegang for eleverne i 8. klasse. Over en årrække har København dog haft en solid fremgang.

“Vi har haft et massivt fokus på at løfte det faglige niveau gennem de sidste år. Det tager tid at få alle årgange med, og vi er på rette vej. Når vi kigger på resultaterne fra afgangseksamen, kan vi se, at karaktererne har været stigende på de københavnske folkeskoler gennem flere år. Vi ligger nu over landsgennemsnittet, og vi fortsætter indsatsen, for gode færdigheder i læsning og matematik er og bliver den bedste måde at løfte børn både fagligt og socialt,” siger Jesper Christensen.

Fakta

Karaktererne stiger i de københavnske folkeskoler
I 2019 fik de københavnske folkeskoleelever for første gang et højere gennemsnit til afgangseksamen end gennemsnittet for landet folkeskoler.
 

Flere københavnere vælger folkeskolen til
Mens tendensen på landsplan går mod, at flere vælger en privatskole, så har de københavnske folkeskoler siden 2015 oplevet en lille stigning på to procentpoint i andelen af børn, som går i folkeskolen.
 

De københavnske folkeskoler har fået bedre fysiske rammer
Siden 2010 har Københavns Kommune afsat næsten 10 milliarder kr. til at byggeri af nye skoler og renovering af de gamle.

Kontakt Børne- og Ungdomsforvaltningen

Pressetelefon