Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Ingen støtte til ansøgninger uden kunstnerhonorar

”Ingen støtte til ansøgninger uden kunstnerhonorar” siger nyt Råd for Visuel Kunst i Københavns Kommune.

I februar 2019 nedsatte Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et Råd for Visuel Kunst, der erstatter det tidligere Billedkunstudvalg.

Rådet er tiltænkt en mere udadvendt og proaktiv profil end Billedkunstudvalget, og en af Rådets første opgaver har været at skærpe støttekriterierne for ansøgninger til udstillinger.

Rådet har besluttet kun at støtte projekter, hvor der tydeligt indgår kunstnerhonorar i ansøgningen. Rådet ønsker med denne udmelding at signalere deres opbakning til et øget fokus på kunstnernes vilkår og støtte på ordentlige betingelser.

Hannah Toticki Anbert, medlem af Rådet og billedkunstner, udtaler følgende i forbindelse med det skærpede fokus:

"Med beslutningen vil vi understrege, at kunstnere skal betales for deres arbejde. De, der skaber det kunstneriske indhold, skal kunne forvente at blive aflønnet, ligesom de andre funktioner på udstillingsstedet. Det er en kulturændring, der kræver, at både små og store institutioner vænner sig til, at kunstnerlønninger er en del af budgettet."

”Politisk er der fokus på ligestilling både kønsmæssigt og generelt. Det gælder også i forhold til at sidestille kunstnererhvervet med andre erhverv, hvor man bliver betalt for det arbejde, man udfører. Det er derfor vigtigt, at vi som et kommunalt nedsat råd også er med til at vise vejen,” siger Gyda Heding, medlem af Rådet og Borgerrepræsentationen for Enhedslisten.

Fakta

Rådet for Visuel Kunst har bl.a. fokus på at udfolde ”Plan for Visuel Kunst i København”, der blev vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget i 2018. Målet er at styrke indsatsen overfor den visuelle kunst i Københavns Kommune.

Rådets opgaver er at uddele støtte til kunstudstillinger i København, indkøbe ny kunst til kommunens kunstsamling og rådgive Københavns Kommune i visuelle og billedkunstneriske spørgsmål bl.a. gennem udvikling af strategier for byrumskunst.