Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Handicaptilgængeligt folketingsvalg i København

Kommunen lykkedes med at sikre handicaptilgængelighed ved folketingsvalget den 5. juni 2019, det konstaterer Borgerrådgiveren i ny rapport

Valg til Folketinget er en vigtig markering af demokratiet og for at give alle kommunens stemmeberettigede borgere mulighed for at stemme, kræver det, at kommunen sørger for, at tilgængeligheden – også for borgere med funktionsnedsættelser – er i top, og at alle får den information, de har brug for.

Borgerrådgiveren inspicerede tilbage i 2015 tilgængeligheden ved folketingsvalget, og konstateringerne var allerede her positive. Borgerrådgiveren har siden været i løbende dialog med kommunen om indsatsen på området og har netop afsluttet inspektionen af tilgængeligheden ved valget i 2019.

Borgerrådgiveren har været i tæt og konstruktiv dialog med kommunen forud for valget, og både dialogen og selve inspektionen har vist stor opmærksomhed på tilgængelighed. Konstateringen er derfor, at tilgængeligheden er blevet endnu bedre.

Det er Borgerrådgiverens vurdering, at alle borgere i praksis har mulighed for at deltage i valghandlingen, og at borgere med funktionsnedsættelser i vidt omfang også har mulighed for at stemme på selve valgdagen. Det er samtidig Borgerrådgiverens vurdering, at der er etableret gode løsninger også for de vælgere, der ikke har mulighed for at forlade eget hjem.

Thomas Jacobsen, direktør i Kultur- og Fritidsforvaltningen er tilfreds med resultatet: 
”I Københavns Kommune arbejder vi aktivt og målrettet for at sikre alle stemmeberettigede adgang til at afgive deres stemme ved kommunal- og folketingsvalg. Vi er derfor tilfredse med, at vores samarbejde med Borgerrådgiveren og inspektionen ved valget har bekræftet, at vi har den viden og det beredskab, der skal til”.