Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Evaluering af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune

Borgerrepræsentationen besluttede den 28. februar 2019 at iværksætte en evaluering af Borgerrådgiveren i Københavns Kommune

Horten Advokatanpartsselskab har foretaget evalueringen og udarbejdet en rapport, som har været i høring hos Borgerrådgiveren, Borgerrådgiverudvalget og Det Centrale Samarbejdsorgan.

Det forventes, at resultatet af evalueringen efter høringen af Borgerrådgiveren, Borgerrådgiverudvalget og Det Centrale Samarbejdsorgan forelægges for Gruppeformandskredsen på deres møde den 22. november 2019, og at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen vil få forelagt sagen inden udgangen af 2019.