Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Borgerrådgiverens Beretning 2018

Der har i 2018 været en stigning i antal henvendelser til Borgerrådgiveren, der behandler københavnernes klager over kommunen.

3.371 telefoniske henvendelser og 741 sager med 839 enkeltstående klagepunkter til skriftlig behandling er det blevet til i beretningsåret 2018. Hertil kommer 144 klager og henvendelser løst uden skriftlig behandling.

En væsentlig del af utilfredsheden går på manglende adgang til den hjælp eller de ydelser, borgerne har behov for og mener at være berettiget til.

Langt de fleste af Borgerrådgiverens indsatser – både løsning af borgernes konkrete problemer og råd og vejledning til medarbejderne i kommunen – sker i uformel dialog med forvaltningerne, og i ca. 77 % af de sager, som Borgerrådgiveren intervenerede i, var Borgerrådgiveren i tæt samarbejde med forvaltningerne i stand til at løse alle eller nogle af de problemer, som borgerne umiddelbart stod med.

”Det er 15 år siden, Borgerrepræsentationen etablerede Borgerrådgiveren for at gøre det nemmere for de københavnere, som kommer i klemme i kommunens system. Borgerrådgiveren har siden modtaget og behandlet mere end 35.000 henvendelser”, siger Borgerrådgiver Johan Busse og fortsætter:

”Måden vi arbejder på og fører tilsyn på har løbende ændret sig, og det større fokus på retssikkerhed for borgerne, der er kommet i kommunen, har gjort det muligt at arbejde på en langt mere smidig og uformel måde, end det var muligt for år tilbage. Men Borgerrådgiverens værdiskabelse i kommunen står og falder med borgernes og medarbejdernes tiltro til ikke alene Borgerrådgiverens ordentlighed og indlevelsesevne, men også til Borgerrådgiverens gennemslagskraft i kommunen og derfor til Borgerrådgiverens uafhængighed af kommunens forvaltninger.”

Beretningen beskriver, hvordan Borgerrådgiveren arbejder og samarbejder, hvilke resultater der er opnået, og hvad der kan udledes af borgernes feedback til kommunen. Beretningen indeholder også en beskrivelse af den igangværende evaluering af borgerrådgiverfunktionen, og hvorfor der stadig efter 15 år skal værnes om Borgerrådgiverens troværdighed over for borgere og medarbejdere.

På grund af en igangværende politisk vedtaget evaluering af blandt andet Borgerrådgiverens fremadrettede redskaber og reaktionsmidler indeholder beretningen ikke forslag, anbefalinger eller henstillinger.

Borgerrådgiverudvalget har i dag taget beretningen til efterretning og sendt den videre til Borgerrepræsentationen via Økonomiudvalget.

Borgerrådgiverens beretning 2018

Borgerrådgiveren

Vester Voldgade 2A

1552 København V