Søg
Arkivnyhed - Kan være forældet

Afdækning af transportordninger for borgere med nedsat funktionsevne

Borgerrådgiveren har taget initiativ til at afdække ordningerne for transport for borgere med nedsat funktionsevne i Københavns Kommune

Formålet er at sikre, at man både indadtil i kommunen og udadtil overfor borgerne har overblik og kan vejlede på dette komplekse område.

Afdækningen vil ske i samarbejde med relevante forvaltninger i kommunen. Det sker for at sikre størst mulig relevans og anvendelighed for forvaltningerne.

Undersøgelsen vil, når den er afsluttet, blive offentliggjort på Borgerrådgiverens hjemmeside.

Download Borgerrådgiverens iværksættelsesbrev af 14. januar 2019