Søg

Kultur og fritid – sådan gør vi under corona

Læs nærmere om, hvordan corona påvirker brugen af Københavns Kommunes faciliteter og institutioner på kultur- og fritidsområdet.

Opdateret den 29. november 2021

Fra og med fredag den 12. november er der genindført krav om coronapas for at reducere risikoen for smitte med den mindst mulige effekt på individuelle muligheder, velfærd og samfundsøkonomi.

Kravet berører bl.a. en række kommunale faciliteter og institutioner i Københavns Kommune inden for kultur- og fritidsområdet.

Områder med krav om coronapas

Kravet om coronapas gælder for tilskuere, publikummer, besøgende o.l. ved følgende publikumsrettede aktiviteter og kulturarrangementer, hvis der er forsamlet mere end 100 personer indendørs eller 1.000 personer udendørs:

  • Koncerter og scenekunstforestillinger mv.
  • Forevisninger i biografer e.l. og storskærmsarrangementer.
  • Betalende tilskuere (eller modtagere af fribilletter) ved idrætsarrangementer.
  • Folkeoplysningsaktiviteter, herunder aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitetet.

Reglerne gælder, hvis der er arrangementer med mere end 100/1.000 deltagere i det samme indendørs lokale/udendørs lokalitet og kun for dette arrangement/lokale.

Udøvere, ansatte, frivillige mv. indgår ikke i opgørelsen af, om der er mere 100 (indendørs) eller 1.000 personer (udendørs) forsamlet. De er heller ikke omfattet af krav om coronapas, men opfordres til at have et sådant.

Der gælder særlige vilkår for foreningslivet og aftenskoler.

Museer

Der kontrolleres coronapas ved indgangen til kommunale museer og udstillingssteder.

Svømmehaller

Der vil være krav om coronapas i Københavns Kommunes svømmehaller. Kravet gælder dog ikke aftenskole- og foreningsdeltagere.

Der vil være opsat skiltning, der oplyser om kravet samt om undtagelserne for forenings- og aftenskoledeltagere.

Skøjtehaller

Der vil være krav om coronapas for besøgende i Ørestad Skøjtehal og Østerbro Skøjtehal på udvalgte tidspunkter:

  • Ved offentligt skøjteløb i weekenden samt til månedligt isdisko vil der være krav om coronapas, da der typisk vil være adgang for mere end 100 deltagere ad gangen.
  • I hverdage vil der ikke være krav om coronapas, da der her ikke er mere end 100 deltagere forsamlet ad gangen.

Om coronapas

Personer på 14 år og derunder er undtaget krav om coronapas. Det er arrangøren af den enkelte aktivitet, der er ansvarlig for kontrol af coronapas.

Coronapas dækker over:

  • Et negativt resultat af en covid-19-test der ved en PCR-test er højst 72 timer gammel regnet fra tidspunktet hvor testen er foretaget, eller ved en antigentest der er højst 48 timer gammel regnet fra tidspunktet hvor testen er foretaget.
  • Et positivt resultat af en PCR-test der er mindst 14 dage og højst 180 dage gammelt regnet fra tidspunktet hvor testen blev foretaget.
  • Et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 to eller flere doser, anses det for gennemført umiddelbart efter den afsluttende dosis. Kræver et vaccinationsforløb mod covid-19 alene én dosis, anses det for gennemført 14 dage efter denne ene dosis,
  • Et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for påbegyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter den første dosis.

Find mere information på Kulturministeriets hjemmeside.

Hjælp til at bruge de nationale hjælpepakker

Information og vejledning omkring de nationale hjælpepakker ligger på Kulturministeriets hjemmeside.