Søg
Billede
Diverse sportsudstyr

Økonomisk støtte til kontingent og udstyr i fritidslivet

Københavns Kommune giver udsatte børn og unge økonomisk støtte til kontingent, udstyr og stævnedeltagelse. Se kriterierne og ansøg her.

Du kan ansøge om støtte ved at udfylde ansøgningsskemaet nedenfor.

Målgruppe

Ordningen er målrettet børn og unge i alderen 3 til 17 år fra økonomisk trængte familier samt børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune.

Hvem kan søge?

Godkendte folkeoplysende forening i Københavns Kommune, kulturtilbud med aktiviteter for børn i Kultur- og Fritidsforvaltningens institutioner samt frivillige i FritidsGuiderne KBH kan søge om kontingentstøtte på vegne af et barn. I særlige tilfælde kan der bevilges støtte til foreninger uden for Københavns Kommune, såfremt barnets/den unges aktivitetsønsker ikke kan imødekommes inden for kommunegrænsen.

De aktiviteter, der søges kontingentstøtte til, skal være kontinuerlige med minimum seks sammenhængende aktivitetsgange. Der kan ikke søges til enkeltstående events.

Forældre, sagsbehandlere med videre kan ikke søge direkte, men skal kontakte kulturtilbuddet/foreningen, hvor barnet ønsker at gå. Hvis barnet ønsker at gå til noget, men man ikke har kendskab til en konkret forening, kan man få hjælp af FritidsGuiderne KBH.

Læs mere om dem og find linket til formularen her.

Hvor meget kan søges?

Der kan søges 1.000 kr. årligt pr. barn til kontingent samt 500 kr. årligt pr. barn til udstyr og stævnedeltagelse. Der er løbende ansøgningsfrist. Kultur- og Fritidsforvaltningen behandler ansøgningen inden for 14 dage. Midlerne udbetales direkte til foreningen/kulturtilbuddet. Midlerne udbetales inden for 30 dage efter tilsagn. Maksimum 30 procent af foreningens medlemmer eller kulturtilbuddets deltagere må være på kontingentstøtte.

Tro og love

Ansøgeren skal i ansøgningen på tro og love tilkendegive, at der forinden ansøgningen har været en dialog med familien, og at det på den baggrund vurderes, at familien er støtteberettiget.

Inden du søger, skal du kende:

  • Barnets navn og fødselsdato
  • Telefonnummer til barnets forælder/værge
  • Beløbet, der søges om
  • Den fulde kontingentpris pr. år, hvis du søger om kontingentstøtte
  • Foreningens eller kulturtilbuddets CVR-nummer
  • Kassererens mailadresse, hvis du søger som forening eller kulturtilbud
  • Mailadresse på din kontaktperson i FritidsGuiderne KBH og navn på kontaktperson i foreningen, hvis du søger som FritidsGuide

Brug af personoplysninger

Når du søger om kontingentstøtte bruger København de personoplysninger, som er nævnt i afsnittet "Tro og love" til at afgøre, om barnet kan få kontingentstøtte. Har du eller forældrene spørgsmål til, hvordan vi konkret bruger oplysninger, så kan du kontakte Kultur- og Fritidsforvaltningen på nedenstående kontaktinformationer.

Når kommunen behandler personoplysninger, har den registrerede en række rettigheder, som du kan læse mere om her.

Retningslinjer for Kontingentstøtteordningen

Kontakt

Camilla Graversgaard Nielsen