Søg

Gå ikke glip af vigtig Digital Post fra Københavns Kommune

Bortskaffelse af affald fra virksomheder

I skal selv sørge for at bortskaffe affaldet fra jeres virksomhed. Der findes forskellige muligheder at vælge imellem.

Ordninger for afhentning og bortskaffelse af affald

Genbrugsstationer

Når du benytter genbrugsstationen, skal du huske at betale for det. Du kan betale for at benytte genbrugsstationen ved enten at købe et årskort eller ved at købe en engangsbillet.

Benytter du en af genbrugsstationerne i Københavns kommune, kan du finde reglerne på ARC’s hjemmeside.

Læs om erhvervsaffald på ARC's hjemmeside

Benytter du en af genbrugsstationerne i omegnskommunerne, kan du læse mere på Vestforbrændingens hjemmeside.

Læs vejledning for erhvervskunder på Vestforbrændings hjemmeside

Vær opmærksom på, at du i nogle tilfælde skal have udfyldt en erhvervskvittering, inden du må aflevere dit affald. Dette kan du også læse mere om på ovenstående hjemmesider.

Ejendommens ordninger

Ligger din virksomhed i en blandet erhvervs- og boligejendom, kan I lave aftale med ejendommens repræsentant om at bruge de kommunale affaldsbeholdere i ejendommen til genanvendeligt affald og restaffald. Mængden for hver enkelt af de genanvendelige fraktioner (affaldstyper) må dog ikke være større, end hvad der svarer til en almindelig husholdning.

Klinisk risikoaffald

Du skal altid sortere dit kliniske risikoaffald - uanset om du har meget eller lidt.

Klinisk risikoaffald omfatter

  • vævsaffald
  • forsøgsdyr
  • smitteførende affald
  • spidse og skarpe genstande
  • kemikalieaffald

Den kommunale indsamlingsordning for klinisk risikoaffald er afskaffet pr. 1. januar 2019. Du behøver heller ikke længere at anmelde din virksomheds kliniske risikoaffaldsmængder på virk.dk.

Producerer din virksomhed klinisk risikoaffald, skal du selv indgå aftale med en godkendt affaldsindsamler.

Privat indsamler og transportør

Skal din virksomhed have sine egne affaldsordninger, skal du kontakte en privat affaldsindsamler og lave en aftale med dem.

Som virksomhed skal du have din egen affaldsordning, hvis:

  • du holder til i en ejendom, hvor der kun er erhverv. Københavns kommune stiller kun beholdere til rådighed i ejendomme, hvor der er almindelig beboelse.
  • du ikke har indgået en aftale med grundejer om, at du må benytte den kommunale ordning,
  • du har større mængder genanvendeligt affald end, hvad der svarer til en almindelig husstand i både form og mængde.

Der findes mange forskellige affaldsindsamlere i København, og derfor kan det være en god ide at ringe til nogle stykker og høre, hvad de forskellige kan tilbyde.

Affaldsindsamleren kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke beholdere din virksomhed skal have, hvor mange beholdere du skal have, og hvor ofte de skal tømmes. Affaldsindsamler eller transportør skal være registreret i affaldsregisteret.

Du kan finde Affaldsregisteret på Energistyrelsens hjemmeside

Indsamler

En indsamler er godkendt og registreret hos Energistyrelsen. De sørger for, at affaldet bliver afhentet, indberettet og leveret til et godkendt behandlingsanlæg.

Du kan finde godkendte indsamlere på Energistyrelsens hjemmeside

Transportør

En transportør er registreret hos Energistyrelsen, og sørger for at afhente og transportere dit affald. Du har selv ansvar for, at affaldet bliver indberettet til affaldsdatasystemet.

Du kan finde registrerede transportører i Energistyrelsens affaldsregister

Ønsker du ikke at have en privat indsamler til din virksomheds affald, kan I også vælge at tage det på genbrugsstationen.

Regler på affaldsområdet

Reglerne om erhvervsaffald fremgår af affaldsbekendtgørelsen samt kommunens Regulativ for Erhvervsaffald. 

Kontakt

Affald og ressourcer - Erhverv

Har du brug for generel vejledning i reglerne for erhvervsaffald? 
Så kontakt Københavns Erhvervshus på tlf. 33 66 33 33