Søg

Udledning af spildevand til recipient

I skal søge om udledningstilladelse, når I vil udlede spildevand til vandområder

Det kan fx være disse situationer: 

  • Udledning af overfladevand fra ubefæstede arealer og tagarealer
  • Alle former for udløb af spildevand fra separat- og fælleskloakerede områder
  • Udledning af oppumpet grundvand
  • Udledning af kølevand
  • Udledning af indsivende havvand til byggegrube

Kontakt

Vand og VVM

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00