Søg

Midlertidig tilslutning til kloak

I skal have tilladelse til tilslutning til offentlig kloak, når I skal aflede spildevand i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter i en midlertidig periode 

Det kan fx være i disse situationer:

  • Overfladevand og opstigende/indsivende grundvand, som afledes via dræn/pumpning i forbindelse med tørholdelse af byggegruber og anlægsudgravninger
  • Grundvand fra midlertidige grundvandssænkninger
  • Vand fra boringer (også skyllevand)
  • Vand fra afværgeforanstaltninger (miljøtekniske afværgeboringer)
  • Vand fra facadeafrensninger

Permanent tilslutning til kloak

Er der tale om en permanent tilslutning af husspildevand til kloak, fx ved nybyggeri, skal I søge om tilslutning til kloak som led i byggeansøgningen.

Kontakt

Spildevand

Njalsgade 13

2300 København S