Søg

Søg tilladelse til containere, kraner, stilladser, skurvogne m.m.

Søg tilladelse til at opstille container, stillads, skurvogn, kran og andet på fortov og kørebane

Husk 6 ting, inden I søger

 1. Tjek, at I overholder kommunens betingelser
  Hent Københavns Kommunes betingelser (pdf)

 2. Tjek, at I overholder gældende love og regler i øvrigt

 3. Tjek, at jeres materiel ikke vil stå i vejen for andre aktiviteter på stedet
  Tast adressen på Koordineringskort PRO

 4. Lav en afspærringsplan, eller brug en af vores standarder
  Hent Københavns Kommunes standard afspærringsplaner (pdf)

 5. Hav jeres NemID medarbejdersignatur klar, når I søger

 6. I får svar på ansøgningen inden for 5 arbejdsdage, hvis den opfylder kravene

Stilladser, containere, skurvogne

Afgifter 2022

Der opkræves ikke på nuværende tidspunkt afgifter for opsætning af materiel på offentlige veje og private fællesveje.

Afspærringsplaner

Husk at sende en afspærringsplan sammen med jeres ansøgning.

Brug en færdigudviklet afspærringsplan eller lav jeres egen

I kan bruge en af vores færdigudviklede og godkendte afspærringsplaner, hvis de passer til de faktiske forhold dér, hvor I opsætter jeres materiel.

Download de færdigudviklede afspærringsplaner

Hvis ingen af planerne svarer til forholdene på stedet, skal I udarbejde en konkret afmærkningsplan for opgaven.

Kontakt

Vejtilsyn

Islands Brygge 37

2300