Søg

Infiltration og reinfiltration

I skal altid søge om tilladelse, når I skal udføre infiltration og reinfiltration. 

Ved infiltration og reinfiltration forstår vi tilledning af grundvand eller andet vand direkte til grundvandsmagasinet fx via boringer.

Vand, der siver gennem overjord, er ikke infiltration, men nedsivning.

Hvorfor reinfiltrere?

Begrundelsen for at reinfiltrere det oppumpede vand kan være:

  • At reducere påvirkningen af grundvandsressourcen generelt
  • At opretholde grundvandsstanden uden for byggegruben, særligt ved oppumpning i Indre By og Christianshavn eller ved pumpning inden for Frederiksberg Forsynings indvindingsområde
  • At bortskaffe det oppumpede vand og som alternativ til afledning til kloak eller til havnen 

Krav til infiltrationsvandet

Som udgangspunkt skal infiltrationsvandet være uforurenet. Det er derfor ikke altid muligt at reinfiltrere oppumpet grundvand. I stedet kan det være nødvendigt at infiltrere med drikkevand.

Som udgangspunkt tillader vi ikke infiltration med havvand. I særlige tilfælde giver vi tilladelse, fx hvis det kan dokumenteres, at grundvandet allerede er stærkt påvirket af havvand.

Det skal din ansøgning indeholde

  • Beskrivelse af bygge/anlægsprojektet
  • Beskrivelse af infiltrationsanlægget og evt. vandbehandling
  • Beskrivelse af vandkvaliteten
  • Forventede vandmængder
  • Beregning eller simulering af udbredelsen af reinfiltrationen
  • Forslag til overvågningsprogram fx placering af moniteringsboringer, moniterings- og analyseprogram
  • Beskrivelse af de eksisterende forhold dvs. hydrogeologi og grundvandskemi.

Sagsbehandlingstid for reinfiltration

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til infiltration og reinfiltration er 8 uger. 

Potentialekort for København

Potentialekortet viser trykniveauet i det primære grundvandsmagasin i kalken.

Kontakt

Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00

Indsend ansøgning

Indsend din ansøgning vedhæftet i mail via linket med overskriften "Kontakt"