Søg

Ansøg om A-boring

Når I skal udføre A-boringer, skal I sende ansøgningsskema, mindst 4 uger inden I skal bore.

Ved A-boringer forstår vi:

  • Indvindingsboringer til fx prøvepumpning
  • Moniteringsboringer
  • Pejleboringer
  • Boringer til oppumpning ifm. større midlertidig grundvandssænkning
  • Boringer til infiltration
  • Miljøtekniske boringer, der står i mere end 8 uger
  • Boringer med installationer, der står i mere end 8 uger

 

Vedhæft en skitse af boringernes placering og nummer. Vi skal orienteres om dato for borearbejdet, senest 10 dage før I starter med at bore. Borearbejdet for A-boringer må ikke startes op, før I har fået tilladelse fra os.

Måske er det en B-boring, I skal lave

Boringer til midlertidig grundvandssænkning, hvor: 

  • der oppumpes mindre end 100.000 m3/år 
  • varigheden er mindre end 2 år 
  • der oppumpes mere end 300 m væk fra et vandforsyningsanlæg  

betragtes som en B-boring og skal blot anmeldes.

Sagsbehandlingstid for tilladelse til A-boringer  

Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til A-boringer er 4 uger.

Kontakt

Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S

Telefontider

Mandag

09:00 - 16:00

Tirsdag

09:00 - 16:00

Onsdag

09:00 - 16:00

Torsdag

09:00 - 16:00

Fredag

09:00 - 16:00