Søg

Anmeld B-boring

I kan starte borearbejdet, 14 dage efter I har anmeldt arbejdet.

B-boringer laves til fx:

  • Forklassificeringsundersøgelser
  • Jordankre
  • Miljøtekniske boringer med filter i max 8 uger
  • Andre boringer med efterladte installationer

Her er I undtaget for at anmelde

Der er to tilfælde, hvor I ikke skal anmelde jeres B-boringer:

  1. Geotekniske boringer uden filter- eller forerør. Hvis I udtager vand- eller jordprøver fra en boring, er det ikke længere en geoteknisk boring, men en miljøteknisk boring, som I skal anmelde.
  2. Boringer, som I udfører for regionen i forbindelse med den offentlige indsats efter jordforureningsloven.

Vedhæft en skitse af boringernes placering og nummer. I skal orientere os om dato for, hvornår I starter borearbejdet. I må starte med at bore, 14 dage efter vi har modtaget anmeldelsen, hvis ikke vi har kontaktet jer inden.

Når en B-boring bliver til en A-boring

Hvis en boring udført som en B-boring, skal beholdes til overvågning af grundvandet, skal I søge om at ændre boringens status til en A-boring.

Kontakt

Grundvand

Njalsgade 13

2300 København S